Vol 14 (2022)

Published: 2022-01-06

Environmental Engineering / Aplinkos inžinerija

Analysis and usage options of “Park and Ride” lots in Vilnius

Miglė Zabielaitė-Skirmantė, Marija Burinskienė
Abstract 174 | PDF Downloads 104 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2022.17182

Inequality of public transport services in Lithuanian municipalities

Justina Ranceva, Rasa Ušpalytė-Vitkūnienė
Abstract 163 | PDF Downloads 105 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2022.17180

Analysis of water supply network hydraulic modelling information system

Gabija Paulauskaitė, Marija Burinskienė
Abstract 152 | PDF Downloads 91 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2022.17188

Investigation of surface reflectivity of cement concrete modular pavement

Deimantė Lunkevičiūtė, Viktoras Vorobjovas, Pranciškus Vitta
Abstract 144 | PDF Downloads 86 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2022.17258

Information Technologies & Multimedia/Informacinės technologijos ir multimedija

Mechanics and Materials Engineering/Mechanika ir medžiagų inžinerija

Civil Engineering / Statybos inžinerija

Aviation Technologies / Aviacinės technologijos

Economics and Management / Ekonomika ir vadyba

Trends in solar energy development projects in Lithuania

Aurelija Guigaitė, Artūras Jakubavičius
Abstract 326 | PDF Downloads 220 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2022.15857

Support system for speculation by exchange trades funds

Gediminas Tumaševičius, Nijolė Maknickienė
Abstract 190 | PDF Downloads 158 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2022.15870

Research of the impact of business cycles on the unemployment in the countries of the European Union

Karolina Krilytė, Kristina Matuzevičiūtė-Balčiūnienė
Abstract 316 | PDF Downloads 204 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2022.15812

Peculiarities of competitiveness assessment of airlines

Andrius Tamošiūnas, Dominik Kitkovskij
Abstract 102 | PDF Downloads 67 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2022.17696

Strategic analysis of Duolingo language learning platform

Agnė Sakalauskė, Virginija Leonavičiūtė
Abstract 461 | PDF Downloads 343 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2022.17731

Global chip supply ensurement during the short period

Miglė Burneckytė, Asta Vasiliauskaitė
Abstract 136 | PDF Downloads 68 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2022.17785

Architecture / Architektūra