Share:


Analysis of water supply network hydraulic modelling information system

Abstract

This article deals with the issues of data processing, storage, analysis and optimisation of urban water supply networks using information systems. The water supply network of Aleksotas–Narsiečiai–Mastaičiai–Garliava and surrounding areas is analysed. The absence of hydraulic modelling information system hampers the ability to deal promptly with day-to-day problems, plan repairs and reconstructions of water supply networks, or to analyse further developments and their impact on the system. For the first time, the hydraulic model of the system is being developed for the territory of Kaunas City Municipality in order to simulate the real operation of the system with minimal deviations. Based on the results of the hydraulic model analysis, recommendations are provided on how to rationally adjust the operation of the analysed water supply system and how to develop the drinking water network in a sustainable and coherent way in the future.


Article in Lithuanian.


Vandentiekio tinklo hidraulinio modeliavimo informacinės sistemos analizė


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami vandentiekio tinklų duomenų apdorojimo, kaupimo, analizės ir miestų vandentiekio sistemų darbo optimizavimo, pasitelkiant informacines sistemas, klausimai. Nagrinėjamas Aleksoto–Narsiečių–Mastaičių ir Garliavos su rajonais vandentiekio tinklas. Analizuojamoje teritorijoje, kaip ir visame pasaulyje, susiduriama su kokybiško geriamojo vandens tiekimo problemomis: vamzdynų nusidėvėjimas, vandens nuostoliai dėl tinklų nesandarumo, įvykstančios avarijos ir kt. Hidraulinio modeliavimo informacinės sistemos nebuvimas trukdo operatyviai spręsti kasdienes problemas, planuoti tinklų remontus, rekonstrukcijas ar analizuoti tolesnę plėtrą ir jos įtaką sistemai. Pirmą kartą Kauno miesto savivaldybės teritorijoje kuriamas hidraulinis sistemos modelis, kuriuo siekiama su minimaliomis paklaidomis atkartoti realų sistemos darbą, racionaliai sureguliuoti viso Aleksoto rajono vandentiekio sistemą, optimizuoti energijos sąnaudas ir ateityje tvariai bei darniai vystyti geriamojo vandentiekio tinklo plėtrą.


Reikšminiai žodžiai: duomenų bazės, hidraulinis modelis, informacinė sistema, skaitmeninė informacija, vandentiekio tinklas.

Keyword : databases, hydraulic model, information system, digital information, water supply network

How to Cite
Paulauskaitė, G., & Burinskienė, M. (2022). Analysis of water supply network hydraulic modelling information system. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 14. https://doi.org/10.3846/mla.2022.17188
Published in Issue
Aug 23, 2022
Abstract Views
63
PDF Downloads
33
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Datwyler, T. T. (2012). Hydraulic modeling: Pipe network analysis (All Graduate Plan B and other Reports). https://doi.org/10.26076/82fd-bc53

Farmani, R., Ingeduld, P., Savic, D., Walters, G., Svitak, Z., & Berka, J. (2007). Real-time modelling of a major water supply system. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Water Management, 160(2), 103–108. https://doi.org/10.1680/wama.2007.160.2.103

Novak, P., Guinot, V., Jeffrey, A., & Reeve, D. E. (2010). Hydraulic modelling – an introduction: Principles, methods and applications. CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781315272498

Rao, Z. F., Wicks, J., & West, S. (2015). Optimising water supply and distribution operations. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Water Management, 160(2), 95–101. https://doi.org/10.1680/WAMA.2007.160.2.95

Rimeika, M. ir Jurkienė, A. (2016). Hidraulinio modelio taikymas vandens nuostoliams mažinti [Use of hydraulic model for water loss reduction]. Mokslas – Lietuvos ateitis, 8(4), 461–467. https://doi.org/10.3846/mla.2016.958

Sulianta, F., Rosita, A., Zulpratita, U. S., Heryono, H., Laksana, E. A., & Yuliani, S., (2019). Different kinds of modern technique to develop various information systems. Universal Journal of Electrical and Electronic Engineering, 6(3A), 20–31. https://doi.org/10.13189/ujeee.2019.061403

Surani, M. D. J., Dihora, P. G. V., & Scholar, M. E. (2015). Review on application of GIS in water distribution system planning and designing. International Journal for Scientific Research & Development, 3(1), 186–188.

Wu, Z. Y., & Sage, P. (2006). Water loss detection via genetic algorithm optimization-based model calibration. In ASCE 8th Annual International Symposium on Water Distribution System Ananlysis (pp. 1–11), Cincinnati, Ohio.

Xiao, C., Li, B., He, G., Sun, J., Ping, J., & Wang, R. (2014). Fire flow capacity analysis based on hydraulic network model. Procedia Engineering, 89, 386–394. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.11.203