Share:


Identification and investigation of the first signs of global financial crises in banks’ financial statements

Abstract

The article examines the relevance of the topic and describes the characteristics of financial crises: analyzes the relationship between business cycles and financial crises, classifies financial crises into speculative bubbles, currency and banking crises, and examines the causality of specific types of crises. The concept of liquidity in the financial sector and the importance of this liquidity in preventing financial crises are also examined. The article discusses the impact of the central bank on the stability of the financial system and describes the rates and requirements that the central bank applies to financial sector institutions in order to maintain sufficient liquidity. According to the established norms, applying EDAS method and cluster analysis, different Lithuanian and world banks are compared and ranked, and the causality of the obtained results is sought.


Article in Lithuanian.


Pirmųjų globalių finansų krizių požymių bankų finansinėje atskaitomybėje nustatymas ir tyrimas


Santrauka


Straipsnyje išskiriamas globalių finansinių krizių aktualumas, siejamas su pasaulio ekonomikos globalizacija, ir aprašomos finansinių krizių charakteristikos: analizuojamas verslo ciklų ryšys su finansinėmis krizėmis, finansinės krizės išskaidomos į spekuliacinius burbulus, valiutos ir bankų krizes bei išskiriama finansų sektoriaus įtaka krizėms. Taip pat nagrinėjama finansų sektoriaus likvidumo sąvoka bei šio likvidumo svarba siekiant išvengti finansinių krizių. Straipsnyje analizuojami apribojimai, taikomi finansinėms įstaigoms, siekiant stabilumo finansų rinkoje: 1 lygio nuosavo kapitalo rodiklis, bendro kapitalo pakankamumo koeficientas, sverto koeficientas, likvidumo padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis ir grynojo pastovaus finansavimo rodiklis. Tyrimo dalyje, taikant palyginimo metodus EDAS ir klasterinę analizę, lyginami bei reitinguojami skirtingi bankai. Atlikus analizę aptiktas aukštesnis užsienio bankų likvidumo lygis lyginant su Lietuvos bankais.


Reikšminiai žodžiai: globalios finansinės krizės, verslo ciklai, likvidumas, finansų sistema, centrinis bankas, komerciniai bankai.

Keyword : global financial crises, business cycles, liquidity, financial system, central bank, commercial banks

How to Cite
Alejūnaitė, S., & Gudelytė-Žilinskienė, L. (2022). Identification and investigation of the first signs of global financial crises in banks’ financial statements. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 14. https://doi.org/10.3846/mla.2022.17779
Published in Issue
Nov 10, 2022
Abstract Views
50
PDF Downloads
31
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

AB SEB bankas. (2020). Metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos. https://www.seb.lt/sites/default/files/financial_reports/SEB_bankas_AB_FS_LT_2020_20210310_esigned.pdf

Allen, F., & Gale, D. (2007). Understanding financial crises (Clarendon lectures in finance) (1st ed.). Oxford University Press. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2786727/mod_resource/content/1/Allen%2C%20Franklin%20and%20Douglas%20Gale%20%282007%29%20Understanding%20Financial%20Crises.%20Oxford%20University%20Press%2C%20Cap%201%20%E2%80%9CHistory%20and%20Institutions%E2%80%9D%2C%20p.%201-26.pdf

Azbainis, V. (2013). Nekilnojamojo turto rinkos ciklų valdymo vertinimas ir modeliavimas [Daktaro disertacija, Mykolo Romerio universitetas]. Vilnius. https://vb.mruni.eu/object/elaba:2114103/MAIN

Bank of America. (2020). Annual report 2020. https://about.bankofamerica.com/annualmeeting/static/media/BAC_2020_AnnualReport.9130a6d8.pdf

BNP Paribas. (2020). Universal registration document and annual financial report 2020. https://invest.bnpparibas/en/document/universal-registration-document-and-annual-financial-report-2020

Brakman, S., Garretsen, H., van Marrewijk, C., & van Witteloostuijn, A. (2006). Nations and firms in the global economy: An introduction to international economics and business. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511811791

Citadele Bank AB. (2020). Annual report 2020. https://www.cblgroup.com/lt/investors/financial-reports/?utf8=%E2%9C%93&company_id=2&year=2020#results

Danske Bank AB. (2020). Annual report 2020. https://danskebank.com/-/media/danske-bank-com/file-cloud/2021/2/annual-report-2020.pdf?rev=9dc481f6cdb843599fd1c124d03af12a&hash=2C4AAB4B263185BEB089F070299B92F8

Davulis, G. (2009). Ekonomikos teorija: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Mykolo Romerio universitetas. http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/ekonomikos-teorija25174

Deutsche Bank. (2020). Annual report 2020. https://investor-relations.db.com/files/documents/annual-reports/Annual_Report_2020.pdf?language_id=1

Ergungor, E., & Thompson, J. (2005). Systemic banking crises (Policy Discussion Paper No. 9). https://doi.org/10.2139/ssrn.675121

European Banking Authority. (2013). Implementing Basel III in Europe. https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/implementing-basel-iii-europe

Everitt, B. (2011). Cluster analysis. Wiley. https://doi.org/10.1002/9780470977811

Girdzijauskas, S., & Štreimikienė, D. (2010). Logistic analysis of buisiness cycles, economic bubbles and crisis. In Business Intelligence in Economic Forecasting: Technologies and Technique (pp. 45–64). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-61520-629-2.ch003

Goldenstein, I., & Razin, A. (2015). Three branches of theories of financial crises. Foundations and Trends in Finance, 10(2), 113–180. https://doi.org/10.1561/0500000049

Grigaliūnas, J. ir Navickas, A. (1999). Spekuliacinės atakos prieš valiutų valdybos modelius. Pinigų studijos, (2), 5–16. https://www.lb.lt/uploads/documents/docs/publications/grigaliunas.pdf

Jasienė, M. ir Titarenko, J. (1997). Banko aktyvų ir pasyvų valdymas. Apskaita ir kontrolė, 18(160), 7.

Krugman, P. (1979). A model of balance-of-payments crises. Journal of Money, Credit and Banking, 11(3), 311–325. https://doi.org/10.2307/1991793

Krugman, P., & Obstfeld, M. (2009). International economics: Theory and policy. Pearson Addison-Wesley.

Valencia, F., & Laeven, L. (2008). Systemic banking crises: A new database. International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9781451870824.001

Leika, M. (2008). Finansų sistemos stabilumas – centrinio banko tikslas. Pinigų studijos, 12(1), 68–83. http://elibrary.lt/resursai/DB/LB/LB_pinigu_studijos/2009_01/leika.pdf

Lydienė, A. ir Karalevičienė, J. (2013). Ciklinio ekonomikos svyravimo poveikio Šiaulių apskrities darbo rinkos rodikliams vertinimas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 1(29), 62–70. https://www.lituanistika.lt/content/49059

Lietuvos bankas. (2020). Kapitalo reikalavimų direktyva ir Reglamentas. https://www.lb.lt/lt/kapitalo-reikalavimu-direktyva-ir-reglamentas-1#ex-1-7

Lietuvos bankas. (2021). Pagrindiniai finansų sistemos rodikliai. https://www.lb.lt/lt/pagrindiniai-finansu-sistemos-rodikliai

Lileikienė, A. ir Kovalčik, A. (2014). Komercinių bankų veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymo įžvalgos Bazelio III direktyvų kontekste. Iš Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijos darbų (p. 97–106), Vytauto Didžiojo universitetas. https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35838/1/ISSN2538-6778_2014_N_17.pdf#page=97

Lloyds Banking Group. (2020). Annual report and accounts 2020. https://www.lloydsbankinggroup.com/assets/pdfs/investors/annual-report/2020/2020-lbg-annual-report.pdf

Luminor bank AB. (2020). Annual report 2020. https://www.luminor.lt/sites/default/files/dokumentai/finansines%20ataskaitos/luminor_bank_2020_annual_report_en.pdf

Mačiulis, N. ir Kuodis, R. (2005). Valiutų krizių prognozavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai. Pinigų studijos, 5–23. http://ekonomika.org.gedutis.serveriai.lt/Econlib/Kuodis_Maciulis_2005.pdf

Keshavarz Ghorabaee, M., Zavadskas, E. K., Olfat, L., & Turskis, Z. (2015). Multi-criteria inventory classification usinga new method of evaluation based on distancefrom average solution (EDAS). Informatica, 26(3), 435–451. https://doi.org/10.15388/Informatica.2015.57

Mishkin, F. S., & Serletis, A. (2010). The economics of money, banking and financial markets (4th ed.). Pearson. http://bibliotheque.pssfp.net/livres/THE_ECONOMICS_OF_MONEYS_BAMKING_AND_FINANCIAL_MARKETS.pdf

Mishkin, S. F. (2011). Monetary policy strategy: Lessons from the crisis (NBER Working Paper No. 1675). https://doi.org/10.3386/w16755

Misiūnas, A. (2009). Valiutų ir bankų krizių dėsningumai bei klasifikacijos. Vadyba, 1(14), 7–13. https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2009~1367170240193/J.04~2009~1367170240193.pdf

Oficialiosios statistikos portalas. (2022). Kas yra pagrindiniai Europos ekonomikos rodikliai (PEER)? https://osp.stat.gov.lt/pagrindiniai-europos-ekonominiai-rodikliai

Račickas, E. ir Benetytė, R. (2012). Globalių finansinių krizių raidos apžvalga. Kauno technologijos universitetas. https://doi.org/10.15544/ssaf.2012.27

Račickas, E., & Vasiliauskaitė, A. (2011). Model of financial risk contagion in the global financial markets. Economics and Management, 17(1), 91–102. https://doi.org/10.5755/j01.em.17.1.2256

Sahiti, A., Merovci, S., Konxheli, D., Sahiti, M. A., & Shala, A. (2013). Types of financial crisis. Asian Journal of Business and Management Sciences, 2(12), 31–39.

Swedbank AB. (2020). Annual report 2020. https://www.swedbank.lt/static/pdf/about/finance/reports/2020_annual_report.pdf

Šiaulių bankas AB. (2020). Independent auditor’s report financial statements and annual report. https://sb.lt/uploads/media/60656f6926b75/annual-2020.pdf

Vaškelaitis, V. (2003). Pinigai: komerciniai bankai ir jų rizikos valdymas. Lietuvos mokslas.