Share:


Forecasting costs in the accommodation and catering services sector under the risk and uncertainty

Abstract

The article examines cost forecasting in the accommodation and catering services sector under the risk and uncertainty. It is emphasized that cost management is significant for increasing a company’s profits or surviving in the face of market difficulties. This article aims to forecast the costs of sales in the accommodation and catering services sector under the risk and uncertainty. when the types of costs that have an essential impact on the cost of sales were determined. The first part of the article analyzes the distribution of costs, their management directions and theoretical aspects of the impact of risk and uncertainty on costs. The second part of the article is devoted to the development of the research methodology. The third part of the article presents empirical research on identifying the costs that have the most significant impact on the cost of sales and forecasting the total costs under the risk and uncertainty in the accommodation and catering services sector.


Article in Lithuanian.


Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus kaštų prognozavimas vertinant riziką ir neapibrėžtumą


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas kaštų prognozavimas esant rizikai ir neapibrėžtumui apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuje. Akcentuojama, kad kaštų valdymas yra svarbus įmonės pelno didinimui ar įmonės išlikimui susidūrus su sunkumais rinkoje. Šio straipsnio tikslas – nustačius pardavimo savikainai didžiausią įtaką darančias kaštų rūšis, prognozuoti apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus pardavimo savikainą, įvertinant riziką ir neapibrėžtumą. Straipsnyje analizuojama kaštų klasifikacija, jų valdymo kryptys bei rizikos ir neapibrėžtumo įtakos kaštams teoriniai aspektai. Antroji straipsnio dalis yra skirta tyrimo metodikai, kuria remiantis bus atliekamas tyrimas, sudaryti. Trečioje straipsnio dalyje atliktas empirinis tyrimas ir identifikuoti kaštai, kurie turi didžiausią įtaką pardavimo savikainai, bei prognozuoti kaštai atsižvelgiant į riziką bei neapibrėžtumą apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuje.


Reikšminiai žodžiai: kaštai, kaštų valdymas, kaštų prognozavimas, rizika, neapibrėžtumas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektorius.

Keyword : costs, cost management, cost forecasting, risk, uncertainty, accommodation and catering services sector

How to Cite
Jarmolkovič, V., & Miečinskienė, A. (2022). Forecasting costs in the accommodation and catering services sector under the risk and uncertainty. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 14. https://doi.org/10.3846/mla.2022.15868
Published in Issue
Jun 8, 2022
Abstract Views
139
PDF Downloads
95
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Aleknevičienė, V. (1997). Investicijų rizikos valdymas (žemės ūkio produktus gaminančių ir perdirbančių įmonių pavyzdžiu) [Daktaro disertacija]. Akademija.

Anužienė, A. (2017). Gamybos įmonės produktų savikainos analizė. Klaipėdos valstybinė kolegija.

Blocher, E., Stout, D. E., Juras, P. E., & Smith, S. D. (2010). Cost management: A strategic emphasis. McGraw.

Cooper, R., & Slagmulder, R. (2004). Interorganizational cost management and relational context. Accounting, Organizations and Society, 29(1), 1–26. https://doi.org/10.1016/S0361-3682(03)00020-5

Correa, J., Montoya, R., & Thraves, C. (2016). Contingent preannounced pricing policies with strategic consumers. Operations Research, 64(1), 127–136. https://doi.org/10.1287/opre.2015.1452

Čekanavičius, V. ir Murauskas, G. (2014). Taikomoji regresinė analizė socialiniuose tyrimuose. Vilniaus universiteto leidykla. http://www.statistika.mif.vu.lt/wp-content/uploads/2014/04/regresine-analize.pdf

Činčikaitė, R. ir Pabedinskaitė, A. (2016). Kiekybiniai modeliavimo metodai. Technika. https://doi.org/10.20334/1563-S

Dalinina, R. (2017). Introduction to correlation. https://blogs.oracle.com/ai-and-datascience/post/introduction-to-correlation

Dansevičienė, D. (2016). Gamybos išlaidų klasifikavimas savikainai nustatyti medienos apdirbimo įmonėse. Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Fanti, L., & Meccheri, N. (2017). A note on managerial delegation with asymmetric and convex costs. Managerial and Decision Economics, 38(3), 279–284. https://doi.org/10.1002/mde.2773

Haynes, W. W. (2015). Pricing decisions in small business. The University Press of Kentucky.

Hinterhuber, A. (2016). The six pricing myths that kill profits. Business Horizons, 59(1), 71–83. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2015.09.002

Hutter, B. M., & Jones, C. J. (2007). From government to governance: External influences on business risk management. Regulation & Governance, 1(1), 27–45. https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2007.00004.x

Kasiulevičius, V. ir Denapienė, G. (2008). Statistikos taikymas mokslinių tyrimų analizėje. Gerontologija, 9(13), 176–180.

Kordasiabi, M. C., Gholizadeh, H., Fazlollahtabar, H., & Javadian, N. (2020). Analysis of cost model with queuing system under uncertainty. Journal of Industrial and Production Engineering, 37(6), 292–304. https://doi.org/10.1080/21681015.2020.1797911

Lietuvos Respublikos finansų ministerija. (2020b). Lietuvos ekonomikos apžvalga. https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/LT_ver/Aktual%C5%ABs_valstyb%C4%97s_finans%C5%B3_duomenys/Ekonomikos_apzvalga_2020_geguze.pdf

Lietuvos Respublikos finansų ministerija. (2020a). Buhalterinė apskaita. https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/buhalterine-apskaita

Ozkaya, H., & Uyar, U. (2019). Effect of demand uncertainty on cost structure of Turkish manufacturing firms. International Journal of Economic & Administrative Studies, 22, 123–133. https://doi.org/10.18092/ulikidince.453216

Pabedinskaitė, A. (2009). Kiekybiniai sprendimų metodai. Technika.

Pan, Y. (2016). Understanding the uncertainty of an effectiveness-cost ratio in educational resource allocation: A bayesian approach. Society for Research on Educational Effectiveness.

Ruskin-Brown, I. (2009). Praktinė kainodara – geresniam rezultatui. Verslo žinios.

Skalpe, O. (2003). Hotels and restaurants—are the risks rewarded? Evidence from Norway. Tourism Management, 24(6), 623–634. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(03)00045-1

Statistikos departamentas. (2020). Statistinių rodiklių analizė. Įmonių finansiniai rodikliai. Vilnius. https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/

Tang, J., Repetti, T., & Raab, C. (2019). Perceived fairness of revenue management practices in casual and fine-dining restaurants. Journal of Hospitality and Tourism Insights, 2, 92–108. https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2018-0063

Tseng, M.-L., Lim, M. K., & Wu, K.-J. (2019). Improving the benefits and costs on sustainable supply chain finance under uncertainty. International Journal of Production Economics, 218, 308–321. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.06.017

Virvilaitė, R. (2016). Marketingo valdymas. Technologija.

Žižytė, V. ir Tamulevičienė, D. (2018). Veiklos sritimis grįsto savikainos skaičiavimo metodo taikymas: buhalterines ir audito paslaugas teikiančios įmonės atvejis. Vilniaus universitetas. https://doi.org/10.15388/batp.v0i1.11961