Share:


New product development and market launch in cosmetics industry

Abstract

Even today, industrial companies are struggling on new product development and market launch. This article reviews the theoretical aspects of new product development and commercialization processes and the factors determining their success. Overviewed Baltic States cosmetics industry market and trends. The study focused on the success factors of new product development and market launch processes in the cosmetics industry. The aim was to identify and analyze the success factors of cosmetic product development and market launch processes and to provide a solution model. Identified factors prevailing in the development and launch of new products in the cosmetics industry sector and the connections between them. Investigated the influence of these factors on the success of new products in the market. The paper presents the results of a survey of companies in the Baltic cosmetics industry. Based on the results of the research, a model for the development and launch of new products for the cosmetics industry is presented.


Article in Lithuanian.


Naujų produktų kūrimas ir tiekimas į rinką kosmetikos pramonėje


Santrauka


Net ir šiandien pramonės įmonės patiria sunkumų kurdamos naujus gaminius ir siekdamos sėkmingai pristatyti juos rinkoje. Šiame straipsnyje apžvelgti naujų produktų kūrimo ir tiekimo į rinką procesų teoriniai aspektai bei jų sėkmę lemiantys veiksniai. Apžvelgiama Baltijos šalių kosmetikos pramonės rinka ir vyraujančios tendencijos. Tyrimo metu koncentruotasi į naujų gaminių kūrimo ir tiekimo į rinką procesų sėkmės veiksnius kosmetikos pramonės įmonėse. Buvo siekta identifikuoti ir išanalizuoti kosmetikos gaminių kūrimo ir tiekimo į rinką procesų sėkmės veiksnius bei pateikti sprendimo modelį. Atliktas kiekybinis Baltijos šalių regiono kosmetikos pramonės įmonių empirinis tyrimas, straipsnyje pateikiami apklausos rezultatai. Nustatyta, kokie naujų produktų kūrimo ir tiekimo į rinką veiksniai vyrauja kosmetikos pramonės sektoriuje bei koks koreliacinis ryšys yra tarp jų. Ištirta, kokią įtaką šie veiksniai daro naujų produktų sėkmei rinkoje. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais pateiktas naujų produktų kūrimo ir tiekimo į rinką modelis, skirtas kosmetikos pramonės įmonėms.


Reikšminiai žodžiai: kosmetikos pramonė, produktų kūrimas, tiekimas į rinką, sėkmės veiksniai, mikro-, mažos, vidutinės įmonės.

Keyword : cosmetics industry, product development, product launch, success factors, micro, small, medium enterprises.

How to Cite
Navickaitė, G. (2022). New product development and market launch in cosmetics industry. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 14. https://doi.org/10.3846/mla.2022.15668
Published in Issue
Aug 26, 2022
Abstract Views
85
PDF Downloads
51
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Adams, M. (2004). PDMA Foundation’s 2012 Comparative Performance Assessment Study (CPAS). Product Development and Management Association.

Bandzevičienė, R. (2011). Inovacijų vadybos psichologija. Mykolo Romerio universitetas.

Belassi, W. (2013). The impact of organizational culture on the success of new product development projects: A theoretical framework of the missing link. The Journal of International Management Studies, 8(2), 124–133.

Cooper, R. G., & Kleinschmidt, E. J. (2010). Success factors for new‐product development. In Wiley international encyclopedia of marketing. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781444316568.wiem05021

Cosmetics Europe – The Personal Care Association. (2019). Socio-economic contribution of the european cosmetics industry. https://www.cosmeticseurope.eu/files/4715/6023/8405/Socio-Economic_Contribution_of_the_European_Cosmetics_Industry_Report_2019.pdf

Di Benedetto, C. (1999). Identifying the key success factors in new product launch. Journal of Product Innovation Management, 16(6), 530–544. https://doi.org/10.1016/S0737-6782(99)00014-4

Euromonitor International. (2020a). Beauty and personal care in Estonia.

Euromonitor International. (2020b). Beauty and personal care in Latvia.

Euromonitor International. (2020c). Beauty and personal care in Lithuania.

Felekoglu, B., & Moultrie, J. (2013). Top management in-volvement in new product development: A review and synthesis. Journal of Product Innovation Management, 31(1), 159–175. https://doi.org/10.1111/jpim.12086

Garrido-Rubio, A., & Polo-Redondo, Y. (2005). Tactical launch decisions: Influence on innovation success / failure. Journal of Product & Brand Management, 14(1), 29–38. https://doi.org/10.1108/10610420510583725

Guimaraes, T., Paranjape, K., & Walton, M. (2019). An expanded model of success factors for NPD performance. International Journal of Innovation and Technology Management, 16(7), 1–29. https://doi.org/10.1142/S0219877019500548

Holger, E. (2002). Success factors of new product development: A review of the empirical literature. International Journal of Management Reviews, 4(1), 1–40. https://doi.org/10.1111/1468-2370.00075

Hultink, E. J., Griffin, A., Hart, S., & Robben H. S. J. (1997). Industrial new product launch strategies and product development performance. Journal of Product Innovation Management, 14(4), 243–257. https://doi.org/10.1111/1540-5885.1440243

Montoya-Weiss, M. M., & Calantone, R. (1994). Determinants of new product performance: A review and meta-analysis. Journal of Product Innovation Management, 11(5), 397–417. https://doi.org/10.1111/1540-5885.1150397

Segismundo, A., & Cauchick Miguel, P. A. (2008). Failure mode and effects analysis (FMEA) in the context of risk management in new product development. International Journal of Quality & Reliability Management, 25(9), 899–912. https://doi.org/10.1108/02656710810908061