Share:


Comparative analysis of nitrogen compounds pollution in controlled and free drainage water

Abstract

Agricultural drainage and associated water management systems are designed to eliminate to an acceptable level the factors associated with excess water that limit crop growth. In order to eliminate excess water in cultivated areas, it is important to reduce the leaching of nitrogen compounds flowing together with drainage water, as well as to ensure the safe and sustainable use of plant protection products and fertilizers. One possible solution is to transform free drainage structures into controlled drainage systems. In such systems, it is possible to regulate the groundwater level according to the needs of the plants and reduce the leaching of nutrients with drainage water. This paper presents a comparative analysis of controlled and free drainage water pollution by nitrogen compounds. The research was carried out in Pasvalys district, where both types of drainage systems operate next to each other.


Article in Lithuanian.


Reguliuojamo ir nereguliuojamo drenažo vandens taršos azoto junginiais palyginamoji analizė


Santrauka


Žemės ūkio drenažas ir su juo susijusios vandentvarkos sistemos įdiegtos siekiant pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio su vandens pertekliumi susijusius veiksnius, ribojančius pasėlių augimą. Šalinant vandens perteklių dirbamuose plotuose svarbu mažinti ir kartu su drenažiniu vandeniu ištekančių azoto junginių išplovimą, taip pat užtikrinti saugų ir tvarų augalų apsaugos priemonių ir trąšų naudojimą. Vienas galimų sprendimų – nereguliuojamų drenažų konstrukcijas pertvarkyti į reguliuojamų drenažų sistemas. Tokiose sistemose galima reguliuoti gruntinio vandens lygį pagal augalų poreikius ir sumažinti maistingųjų medžiagų išplovimą su drenažo vandeniu. Šiame straipsnyje pristatoma reguliuojamo ir nereguliuojamo drenažo vandens taršos azoto junginiais palyginamoji analizė. Tyrimai atlikti Pasvalio rajone esančio ūkio laukuose, kur greta viena kitos veikia abiejų tipų drenažo sistemos.


Reikšminiai žodžiai: reguliuojamas drenažas, nereguliuojamas drenažas, vandens tarša, azoto junginiai.

Keyword : controlled drainage, free drainage, water pollution, nitrogen compounds

How to Cite
Stankevičienė, R. (2022). Comparative analysis of nitrogen compounds pollution in controlled and free drainage water. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 14. https://doi.org/10.3846/mla.2022.17250
Published in Issue
Oct 4, 2022
Abstract Views
55
PDF Downloads
37
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Adomaitis, T., Vaišvila, Z., Mažvila, J., Grickevičienė, S. ir Eitminavičius, L. (2004). Azoto junginių (NO3–, NH4+, NO2–) koncentracija lizimetrų vandenyje skirtingai tręštuose smėlingų priemolių dirvožemiuose. Žemdirbystė: mokslo darbai, 4, 21–33.

Bučienė, A., Povilaitis, A., Langas, V., Bučas, M., Petkuvienė, J., Vaičiūtė, D., & Gužys, S. (2019). Changes in nutrient concentrations of two streams in Western Lithuania with focus on shrinkage of agriculture and effect of climate, drainage runoff and soil factors. Water, 11(8), 1590. https://doi.org/10.3390/w11081590

Fouss, J. L., Evans, R. O., Ayars, J. E., & Christen, E. W. (2007). Water table control systems. In Design and operation of farm irrigation systems (2nd ed., pp. 684–724). American Society of Agricultural and Biological Engineers. https://doi.org/10.13031/2013.23701

Gramlich, A., Stoll, S., Stamm, C., Walter, T., & Prasuhn, V. (2018). Effects of artificial land drainage on hydrology, nutrient and pesticide fluxes from agricultural fields – A review. Agriculture, Ecosystems & Environment, 266, 84–99. https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.04.005

Øygarden, L., Deelstra, J., Lagzdins, A., Bechmann, M., Greipsland, I., Kyllmar, K., & Iital, A. (2014). Climate change and the potential effects on runoff and nitrogen losses in the Nordic–Baltic region. Agriculture, Ecosystems & Environment, 198, 114–126. https://doi.org/10.1016/j.agee.2014.06.025

Povilaitis, A., & Matikienė, J. (2020). Nitrate removal from tile drainage water: The performance of denitrifying woodchip bioreactors amended with activated carbon and flaxseed cake. Agricultural Water Management, 229, 105937. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105937

Povilaitis, A., Rudzianskaite, A., Miseviciene, S., Gasiunas, V., Miseckaite, O., & Živatkauskiene, I. (2018). Efficiency of drainage practices for improving water quality in Lithuania. Transactions of the ASABE, 61(1), 179–196. https://doi.org/10.13031/trans.12271

Ruminaitė, R. (2010). Research and evaluation of the anthropogenic activity impact on the river runoff and water quality. Technika.

Saadat, S., Bowling, L., Frankenberger, J., & Kladivko, E. (2018). Nitrate and phosphorus transport through subsurface drains under free and controlled drainage. Water Research, 142, 196–207. https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.05.040

Salo, H., Salla, A., & Koivusalo, H. (2021). Seasonal effects of controlled drainage on field water balance and groundwater levels. Hydrology Research, 52(6), 1633–1647. https://doi.org/10.2166/nh.2021.056

Stankevičienė, R., & Survilė, O. (2020). Land drainage development processes and changes in the context of runoff change in Northern Lithuania. In 11th International Conference “Environmental Engineering” (pp. 1–5). Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. https://doi.org/10.3846/enviro.2020.807

Tuohy, P., O’Loughlin, J., Peyton, D., & Fenton, O. (2018). The performance and behavior of land drainage systems and their impact on field scale hydrology in an increasingly volatile climate. Agricultural Water Management, 210, 96–107. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2018.07.033

Vaitekūnienė, R. (2021). Pasvalio r. respondentinių ūkių duomenų analizė. https://www.agroakademija.lt/s/uadt/pasvalio-r-respondentiniu-ukiu-duomenu-analize/

Zubelzu, S., Sánchez-Calvo, R., Cardozo, D. S., Ide, F. C., & Rodríguez-Sinobas, L. (2022). Suitability of Sustainable Agricultural Drainage Systems for adapting agriculture to climate change. Science of The Total Environment, 805, 150319. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150319