Share:


Opportunities for development of enterprise resource planning systems in printing industry

Abstract

The printing industry today faces major challenges posed by increased competition, rapid technological development, shortage of specialists, declining product circulation, and more. An appropriate and effective business management system helps to reduce the risk of all these factors. This article presents a study aimed at investigating enterprise resource planning systems for printing industry and making suggestion for development opportunities. The object of research is the ERP system in printing industry. This paper presents an empirical study conducted using the survey method and uses two types of this method: a questionnaire survey and an interview. The research is summarized by qualitative and quantitative methods, based on the results of the research the ways of solving the problem are presented and the ERP improvement scheme is formed, the proposed knowledge management module is presented. These suggestions can help processes in companies and be more competitive in the market. This article highlights the importance of continuous improvement of business management systems.


Article in Lithuanian.


Verslo valdymo sistemų plėtros galimybės spaudos pramonėje


Santrauka


Spaudos pramonė šiais laikais susiduria su dideliais iššūkiais, kuriuos lemia padidėjusi konkurencija, sparti technologijų raida, specialistų trūkumas, produktų tiražų mažėjimas ir kita. Visų šių faktorių riziką padeda sumažinti tinkama ir efektyvi verslo valdymo sistema. Šiame straipsnyje pateikiamas tyrimas, kurio tikslas yra ištirti verslo valdymo sistemas, skirtas spaudos pramonei, ir pateikti verslo valdymo sistemų plėtros galimybių pasiūlymų. Tyrimo objektas yra spaudos pramonės verslo valdymo sistemos. Šiame straipsnyje pristatomas empirinis tyrimas, kuris atliktas apklausos metodu – taikant anketinę apklausą ir interviu. Tyrimai apibendrinami kokybiniais ir kiekybiniais metodais, remiantis tyrimo rezultatais yra pateikti problemos sprendimo būdai ir sudaryta verslo valdymo sistemos tobulinimo schema, pateiktas siūlomas žinių valdymo modulis. Šie pasiūlymai gali padėti sumažinti spaudos įmonėse patiriamus nuostolius, gaminti kokybiškesnę produkciją, efektyviau valdyti įmonėse esančius procesus bei būti konkurencingesniems rinkoje. Taip pat atkreipiamas dėmesys į verslo valdymo sistemų nuolatinio tobulinimo svarbą.


Reikšminiai žodžiai: verslo valdymo sistemos, plėtra, spaudos pramonė, procesai.

Keyword : enterprise resource planning, development, printing industry, process

How to Cite
Kaminskytė, R. (2022). Opportunities for development of enterprise resource planning systems in printing industry. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 14. https://doi.org/10.3846/mla.2022.15991
Published in Issue
Sep 15, 2022
Abstract Views
81
PDF Downloads
32
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Alaskari, O., Pinedo-Cuenca, R., & Ahmad, M. M. (2019). Framework for selection of ERP system: Case study. Procedia Manufacturing, 38, 69–75. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.01.009

Bann, D. (2011). The all new print production handbook. RotoVision.

Burak, E. (2016). An integrated fuzzy multi criteria group decision making approach for ERP system selection. Applied Soft Computing, 38, 106–177. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2015.09.037

Davidavičienė, V., Gatautis, R., Paliulis, N. ir Petraukas, R. (2009). Elektroninis verslas: vadovėlis. Technika. https://doi.org/10.3846/1093-S

Dzemydienė, D., Naujikienė, R. ir Dzindzalieta, R. (2016). Elektroninių paslaugų įgyvendinimo sprendimai. VĮ Registrų centras.

Dzimidavičiūtė D. (2019). 14 tiesų: kaip išsirinkti, įdiegti ir išnaudoti verslo valdymo sistemą. https://www.columbusglobal.com/lt/blog/14-tiesu-kaip-pasiruosti-issirinkti-idiegti-ir-optimaliai-isnaudoti-jusu-verslo-valdymo-sistema

Electronics for Imaging. (n.d.). Productivity Software. https://www.efi.com/products/productivity-software/

Heidelberg. (n.d.). Prinect Workflow. https://www.heidelberg.com/us/en/products/workflow/prinect_topics/topics_overview/topics_overview.jsp

International Organization for Standardization. (2015). Graphic technology – Guidelines for the use standards for print media production (ISO/TR 19300:2015 (E)). https://www.iso.org/standard/64081.html

Jakupovic, A., Pavlic, M., & Fertalij, K. (2009). Analysis and classification of ERP producers by business operations. Journal of Computing and Information Technology, 17(3), 239–258. https://doi.org/10.2498/cit.1001251

Johansson, K., Lundberg, P., & Ryberg, R. (2011). A guide to graphic print production (3rd ed.). John Wiley & Sons. https://books.google.lt/books?id=JWn5S2DZM6QC&printsec=frontcover&hl=lt#v=onepage&q&f=false

Kibirkštis, E., Vaitasius, K., Margelevičius, J., Kabelkaitė-Lukoševičė, A., Bivainis, V., Gegeckienė, L., Venytė, I., Miliūnas, V., Buškuvienė, N., Pauliukaitis, D. ir Andriukaitienė, I. (2018). Įvadas į medijų inžineriją. Technologija. https://doi.org/10.5755/e01.9786090215135

Kipphan, H. (2001). Handbook of print media: Technologies and productions methods. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-29900-4

Lietuvos Respublikos statistikos departamentas. (2018.). Įmonių nematerialusis turtas. https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/

McCue, I. (2020). ERP modules: Types, features & functions. Peachpit.

PrintVis. (n.d.). One complete software for the print industry. https://printvis.com/industries/

Siever, J. (2020). Gravure printing in Europe – Status and Trends. https://era-eu.org/wp-content/uploads/JS_Gravure-Status-and-Trends_engl.pdf

Stair, R., & Reynolds, G. (2010). Principles of information systems. A managerial approach (9th ed.). Couse Technology.

Versli Lietuva ir Ernst Young. (2014). Lietuvos spaudos gaminių pošakio konkurencingumo analizė. https://www.verslilietuva.lt/uploads/media/5620df85e67e2/spaudos%20gamini%C5%B3%20po%C5%A1akio%20konkurencingumo%20.pdf