Share:


Multiple criteria decision making analysis of the Port of Šventoji development

Abstract

Port of Šventoji is a maritime facility in the settlement of Šventoji, located within the country Lithuania, near the seaside resort town of Palanga. In this paper five Port of Šventoji development alternatives are overviewed using a multi-criteria decisionmaking (MCDM) method. The results will be compared with the ones found in “Port of Šventoji reconstruction feasibility study” (liet. Šventosios jūrų uosto atstatymo galimybių studija). Criteria weights of the analysed alternatives are determined using the entropy method. Alternative analysis is carried out using the TOPSIS multicriteria method.


Article in Lithuanian.


Šventosios uosto plėtros daugiakriterė analizė


Santrauka


Šventosios uostas yra hidrotechninis statinys Šventosios gyvenvietėje, Palangos savivaldybėje. Darbe nagrinėjamos penkios Šventosios uosto atstatymo (rekonstrukcijos) alternatyvos. Analizuoti šias alternatyvas taikoma daugiakriterio vertinimo metodika (MCDM). Darbe nustatyta preliminariai geriausia alternatyva, rezultatai palyginti su „Šventosios jūrų uosto atstatymo galimybių studijos“ rezultatais ir pateiktos išvados. Nagrinėtų alternatyvų rodiklių santykiniai reikšmingumai nustatyti entropijos metodu. Alternatyvų vertinimas atliktas TOPSIS metodika.


Reikšminiai žodžiai: daugiakriteris sprendimų priėmimo metodas, MCDM, entropija, Šventosios uostas, TOPSIS, alternatyvos.

Keyword : multi-criteria decision-making, MCDM, entropy, Port of Šventoji, TOPSIS, alternatives

How to Cite
Eitutis, R. (2022). Multiple criteria decision making analysis of the Port of Šventoji development. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 14. https://doi.org/10.3846/mla.2022.15486
Published in Issue
Jan 13, 2022
Abstract Views
161
PDF Downloads
117
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Alatec ir Ardanuy. (2010). Šventosios jūrų uosto atstatymo galimybių studija: galutinė ataskaita. https://www.portofklaipeda.lt/uploads/uosto_prezentacijos/Final%20Report_LT_COMPL_Sventosios%20galimybiu%20studija.pdf

Bagočius, V., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2014). Selecting a location for a liquefied natural gas terminal in the Eastern Baltic Sea. Transport, 29(1), 69–74. https://doi.org/10.3846/16484142.2014.897996

Bagočius, V., Zavadskas, K. E., & Turskis, Z. (2013). Multi-criteria selection of a deep-water port in Klaipeda. Procedia Engineering, 57, 144–148. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2013.04.021

Fan, S., Zhang, J., Blanco-Davis, E., Yang, Z., & Yan, X. (2020). Maritime accident prevention strategy formulation from a human factor perspective using Bayesian Networks and TOPSIS. Ocean Engineering, 210, 107544. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.107544

Hwang, C. L., & Yoon, K. (1981). Multiple attribute decision making: Methods and applications: A state of the art surwey. Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-642-48318-9_3

Kim, A. R. (2016). A study on competitiveness analysis of ports in Korea and China by entropy weight TOPSIS. Asian Journal of Shipping and Logistics, 32(4), 187–194. https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2016.12.001

Osman, M. T., Tian, L., Chen, Y., & Abdul Rahman, N. S. F. (2021). Empirical analysis on port state control inspection for foreign-registered ships in Malaysian ports. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 37(2), 127–139. https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2020.10.004

Podvezko, V. ir Podviezko, A. (2014). Kriterijų reikšmingumo nustatymo metodai. Lietuvos matematikų draugijos darbai, 55(ser. B), 111–116. https://doi.org/10.15388/LMR.B.2014.21

Simanavičienė, R. (2016). TOPSIS metodo jautrumas normalizavimo taisyklių atžvilgiu. Lietuvos matematikų draugijos darbai, 57(ser. B), 71–76.

Skerys, K. ir Christauskas, J. (2010). Transporto statiniai: uostai. Technika. https://doi.org/10.3846/1162-S

Šimoliūnas, J. (1933). Šventosios uostas: istorija, ekonominė reikšmė, uosto statyba. Kaunas.

Šimoliūnas, J. (1939). Mūsų jūra: laivininkystės, žvejybos, buriavimo ir jūrinės literatūros iliustruotas mėnesinis žurnalas. Lietuvos jūrininkų sąjunga.

Vasiljeva, L. ir Lebedeva, R. (2008). Šventosios uosto rekonstrukcijos perspektyvos ir prognozės. Vadyba, 2(13), 179–183.

Zavadskas, E. K., Mardani, A., Turskis, Z., Jusoh, A., & Nor, K. M. (2016). Development of TOPSIS method to solve complicated decision-making problems. International Journal of Information Technology & Decision Making, 15(03), 645–682. https://doi.org/10.1142/S0219622016300019

Zavadskas, E. K., Turskis, Z., Vilutienė, T., & Lepkova, N. (2017). Integrated group fuzzy multi-criteria model: Case of facilities management strategy selection. Expert Systems with Applications, 82, 317–331. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2017.03.072

Žaromskis, R. (1998). Šventosios uostas. Baltic ECO leidybos centras.

Žaromskis, R. (2020). Abipus kranto linijos. Klaipėdos universiteto leidykla.