Share:


Development of innovative product manufacturing business in Lithuania

Abstract

This article examines the issue of establishing and developing start­up business. Possibilities of establishing a business in Lithuania, tendencies of promoting young and innovative companies and problems of long­term establishment in the market are reviewed. According to the tendencies and methods described in the scientific literature, a survey of Lithuanian small and medium business was conducted. The business environment and opportunities in the eyes of developers, the steps of business development and the obstacles encountered were examined. The paper presents the generalized results of the surveyed companies. Based on the problems identified during the study, the model is presented, as well as conclusions and suggestions on what essential mistakes should be avoided.


Article in Lithuanian.


Inovatyvių produktų gamybos verslo plėtojimas Lietuvoje


Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjama inovatyvių produktų gamybos verslo steigimo ir plėtojimo problematika. Apžvelgiamos verslo steigimo Lietuvoje galimybės, jaunų ir inovatyvių įmonių skatinimo tendencijos, ilgalaikio įsitvirtinimo rinkoje problematika. Pagal mokslinėje literatūroje aprašomas tendencijas ir metodus atlikta Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo apklausa. Ištirta, kokia yra verslo steigimo aplinka ir galimybės kūrėjų akimis, kokie buvo veiklos plėtojimo žingsniai bei su kokiomis kliūtimis susidurta. Darbe pateikiami apklaustų įmonių apibendrinti rezultatai. Remiantis tyrimo metu nustatytomis problemomis, pateikiamas modelis bei išvados ir pasiūlymai, kokių esminių klaidų reikėtų vengti.


Reikšminiai žodžiai: įmonių steigimas, inovatyvus produktas, gamyba, startuoliai, verslo gyvavimo ciklas, verslo plėtojimas, mažos ir vidutinės įmonės, antrepreneriška veikla.

Keyword : establishment of companies, innovative product, manufacturing, start-ups, business life cycle, business development, small and medium­-sized enterprises, entrepreneurship

How to Cite
Paulavičiūtė, G. (2022). Development of innovative product manufacturing business in Lithuania. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 14. https://doi.org/10.3846/mla.2022.15558
Published in Issue
Sep 7, 2022
Abstract Views
59
PDF Downloads
37
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Banelienė, R. (2020). Inovatyvių gaminių rinkodara ir investicijų valdymas: paskaitų medžiaga. Vilnius.

Bielinė, V. (2017). Startuolių ekosistema startuolio akimis. https://bznstart.lt/verslas/startuolis/startuoliu-ekosistema-startuolio-akimis

Brillois, B. (2000). Successful start-ups & key success factors. Linköping University. https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:22360/FULLTEXT01.pdf

Chockevičiūtė, V. (2016). Nepasisekimas – kelias į sėkmę. Kaip pradėti savo verslą? https://www.tv3.lt/naujiena/verslas/nepasisekimas-kelias-i-sekme-kaip-pradeti-savo-versla-n860868

Jakubavičius, A., Jucevičius, R., Jucevičius, G., Kriaučionienė, M. ir Keršys, M. (2008). Inovacijos versle: procesai, parama, tinklaveika. Lietuvos inovacijų centras.

Jankaitytė, G. (2015). 20 priežasčių, kodėl žlunga „startuoliai“. https://www.vz.lt/sektoriai/informacines-technologijos-telekomunikacijos/2015/08/17/20-priezasciu-kodel-zlunga-startuoliai

Kauno technologijos universitetas. (2020). Ekspertai: ketvirtosios pramonės revoliucijos sukelti pokyčiai yra didesni nei kada nors matėme. https://ktu.edu/news/ekspertai-ketvirtosios-pramones-revoliucijos-sukelti-pokyciai-yra-didesni-nei-kada-nors-mateme

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija. (2021). Pramonė 4.0. https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/pramone/pramone-4-0

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. (2020). Startuoliai Lietuvoje vienu iš didžiausių iššūkių įvardija finansavimo stoką. https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1143331/startuoliai-lietuvoje-vienu-is-didziausiu-issukiu-ivardija-finansavimo-stoka

Lietuvos Respublikos Seimas. (2018). Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymas. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3a00ca517f7d11e89188e16a6495e98c

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. (2020). Kviečiame kreiptis dėl inovatyvios įmonės statuso suteikimo. https://mita.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-kreiptis-del-inovatyvios-imones-statuso-suteikimo

Prohorovs, A., Bistrova, J., & Ten, D. (2018). Startup success factors in the capital attraction stage: Founders’ perspective. Journal of East-West Business, 1–27. https://doi.org/10.2139/ssrn.3523990

Stratagyzer AG. (2020). The business model canvas. https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

Stripeikis, O. (2008). Antrepreneriškumo formavimas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse. Vytauto Didžiojo universitetas.

Versli Lietuva. (n. d.). Verslo steigimo procedūros. https://www.verslilietuva.lt/verslauk/verslo-formos-ir-mokesciai/verslo-steigimo-proceduros/

Verslo žinios. (n. d.). Startuolis. http://zodynas.vz.lt/startuolis