Share:


Manifestations of myths in architectural environment

Abstract

The article examines the aspects of myth, perceived as an existential, reality-based narrative and a means of semantic expression, which are associated with architectural theory and the expression of the architectural environment. The question about the role myths play in the process of adding meaning to a public space is raised. The article also addresses the importance of place recognition and the social and psychological need it creates to encode symbols in the architectural environment. Specific cases of myth coding are discussed and features of their expression are distinguished.


Article in Lithuanian.


Mito apraiškos architektūrinėje aplinkoje


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami mito, suvokiamo kaip egzistencinio, realybę pagrindžiančio pasakojimo ir semantinės raiškos priemonės, aspektai, kurie siejami su architektūros teorija ir architektūrinės aplinkos raiška. Straipsnyje užduodamas klausimas apie mito vaidmenį šiuolaikiniame erdvės įprasminimo procese. Taip pat kalbama apie vietos atpažįstamumo svarbą ir jos kuriamą socialinį bei psichologinį poreikį architektūrinėje aplinkoje kuoduoti simbolius. Aptariami konkretūs mito kodavimo atvejai ir išskiriami jų raiškos bruožai.


Reikšminiai žodžiai: architektūrinė aplinka, mitai, simbolizmas, skulptūra, tapatumas, viešosios erdvės.

Keyword : architectural environment, myths, symbolism, sculpture, identity, public spaces

How to Cite
Sūdžiūtė, G. (2022). Manifestations of myths in architectural environment. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 14. https://doi.org/10.3846/mla.2022.17476
Published in Issue
Sep 27, 2022
Abstract Views
68
PDF Downloads
37
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Aravot, I. (1996). Interpretations of myth in contemporary architectural writing. Journal of Architectural and Planning Research, 13(4), 271–290.

Barthes, R. (1957). Mythologies. The Noonday Press.

Chandler, D. (2007). Semiotics: The basics. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203014936

Cirlot, J. E. (2001). A dictionary of symbols. Routledge.

Cohen, A. (1985). The symbolic construction of community. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203323373

Čepienė, I. (2014). Kai kurie mitinės pasaulėkūros aspektai Lietuvių tradicinėje kultūroje. Geografija ir edukacija: mokslo almanachas, 2, 56–65.

Duarte, F. (2017). Space, place and territory – A critical review on spatialities. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315598888

Eliade, M. (1996). Amžinojo sugrįžimo mitas. Mintis.

Jung, C. G. (1968). Psychology and alchemy, collected works (Vol. 12). Princeton Unversity Press.

Matulaitė, D. O., Zovienė, D. ir Ščiglienė, V. (2014). Dalia Matulaitė. Artseria.

Mittelstraß, J. (1974). The possibility of science. Suhrkamp Verlag.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. (2009). Visuotinė lietuvių enciklopedija (T. 15, Mezas–Nagurskiai). Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.

Norberg-Shulz, Ch. (1971). Existence, space & architecture. Praeger Publishers.

Nas, P. J. M., & Samuels, A. (2006). Hypercity: The symbolic side of symbolism. Kegan Paul.

Novickas, A. (2009). Naujausi paminklų pavidalai Vilniaus miesto centrinės dalies aikštėse. Urbanistika ir architektūra, 33(3), 145–157. https://doi.org/10.3846/13921630.2009.33.145-157

Rastenytė, B. (2017). Laikas ir erdvė. Esė. https://alkas.lt/2017/07/24/b-rastenyte-laikas-ir-erdve-ese/

Samalavičius, A. (2022). Vietos fenomenologija: nuo erdvės iki vietos koncepcijos architektūroje. Logos, 110, 143–152. https://doi.org/10.24101/logos.2022.15

Seznec, J. (1953). The survival of the pagan gods. Princeton University Press.

Simmel, G. (1971). The metropolis and mental life. In On individuality and social forms: Selected writings (ed. and with an introduction by D. N. Levine). The University of Chicago Press.

Tuan, Y. F. (1977). Space and place: The perspective of experience. Edward Arnold.

Vėlius, V. (1996). Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai I: nuo seniausių laikų iki XV amžiaus pabaigos. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.