Vol 35 No 2 (2009)

Published: 2020-02-21

Articles

Analysis of code levelling rods calibration accuracy applying covariance functions

Jonas Skeivalas, Eimuntas Paršeliūnas, Raimundas Putrimas, Dominykas Šlikas
Abstract 263 | PDF Downloads 139 | DOI https://doi.org/10.3846/1392-1541.2009.35.39-43

Page 39-43

Page 44-49

Analysis of accuracy of Lithuania city scanning by applying LIDAR method

Albinas Žalnierukas, Birutė Ruzgienė, Aušra Kalantaitė, Rimanta Valaitienė
Abstract 401 | PDF Downloads 240 | DOI https://doi.org/10.3846/1392-1541.2009.35.55-60

Page 55-60

Digital photogrammetry for building measurements and reverseengineering

Jūratė Sužiedelytė-Visockienė, Domantas Bručas
Abstract 301 | PDF Downloads 164 | DOI https://doi.org/10.3846/1392-1541.2009.35.61-65

Page 61-65