Share:


Analysis of code levelling rods calibration accuracy applying covariance functions

    Jonas Skeivalas Affiliation
    ; Eimuntas Paršeliūnas Affiliation
    ; Raimundas Putrimas Affiliation
    ; Dominykas Šlikas Affiliation

Abstract

An analysis of code levelling rods calibration accuracy applying covariance functions theory is presented. Images of the coded rods are treated by the Matlab 7 computer program. Images of the coded rods were described by the random stationary function. Auto and internecine covariance function was investigated by sizing different quantum intervals of image pixels. According to that it is possible to estimate the deviations of the rods code bars against the standard rod code bars. It was detected that the coded rods could be calibrated with an accuracy of 1–2 pixels.


Article in Lithuanian.


Kodinių niveliavimo matuoklių kalibravimo tikslumas, taikant kovariacines funkcijas


Santrauka. Pristatoma kodinių niveliavimo matuoklių kalibravimo tikslumo, taikant kovariacinių funkcijų teoriją, analizė. Kodinių matuoklių skaitmeniniai vaizdai, gauti skaitmeniniu fotoaparatu, apdorojami pagal sudarytą kompiuterinę programą Matlab 7 programinio paketo operatorių aplinkoje ir formuojami stacionariosios atsitiktinės funkcijos pavidalu. Šių funkcijų auto- ir tarpusavio kovariacinės funkcijos nagrinėjamos esant įvairiems vaizdo pikselių kvantavimo intervalams. Pagal tai galima įvertinti atitinkamų matuoklių kodinių brūkšnių tarpusavio nuokrypius etaloninės matuoklės kodinių brūkšnių tarpusavio nuokrypių atžvilgiu. Niveliavimo matuoklių kodinius brūkšnius įmanoma kalibruoti 1–2 pikselių tikslumu.


Reikšminiai žodžiai: kalibravimas, pikseliai, kovariacinė funkcija, kvantavimas.


First published online: 03 Aug 2012

Keyword : calibration, pixels, covariance function, quantization

How to Cite
Skeivalas, J., Paršeliūnas, E., Putrimas, R., & Šlikas, D. (2012). Analysis of code levelling rods calibration accuracy applying covariance functions. Geodesy and Cartography, 35(2), 39-43. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2009.35.39-43
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
307
PDF Downloads
171
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.