Share:


The application of multi-criteria analysis to quality assessment of land parcels cadastral data

    Irina Jonauskienė Affiliation
    ; Svetlana Demčiuk Affiliation

Abstract

The problem of the land cadastral data quality evaluation by multipurpose methods is analyzed in the article. Before presenting the data about the land parcels into the unanimous database and marking the land parcels in the cadastral map, it is important to control the cadastral measurements and cadastral data quality and objectively evaluate it’s reliability. The computational exsperiment was made according to the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method, the priority line of 8 alternatives (Vilnius district) weights and ratings of each criterion of the cadastral data quality established.


Article in Lithuanian.


Daugiakriterinės analizės taikymas žemės sklypų kadastro duomenų kokybei vertinti


Santrauka. Nagrinėjama žemės sklypų kadastrinių duomenų kokybės vertinimo taikant daugiakriterinės analizės metodus problema. Prieš įvedant žemės sklypų duomenis į bendras duomenų bazes bei pažymint žemės sklypus kadastro žemėlapyje, svarbu atlikti kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų kokybės kontrolę bei objektyviais rodikliais įvertinti patikimumą. Skaičiavimų eksperimentas atliktas išplėstiniu artumo idealiajam taškui (TOPSIS) metodu, nustatyta aštuonių alternatyvų (Vilniaus apskrities savivaldybių) prioritetinė eilė pagal jų kadastro duomenų kokybę išreiškiančius rodiklius bei jų reikšmingumą.


Reikšminiai žodžiai: kadastriniai matavimai, kadastro duomenys, kadastro žemėlapis, kokybės kontrolė, patikimumas.


First published online: 03 Aug 2012

Keyword : Cadastral measurements, cadastral data, cadastral map, quality control, reliability

How to Cite
Jonauskienė, I., & Demčiuk, S. (2012). The application of multi-criteria analysis to quality assessment of land parcels cadastral data. Geodesy and Cartography, 35(2), 66-71. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2009.35.66-71
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
340
PDF Downloads
280
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.