Share:


Digital photogrammetry for building measurements and reverseengineering

    Jūratė Sužiedelytė-Visockienė Affiliation
    ; Domantas Bručas Affiliation

Abstract

Architectural photogrammetry is a technique for acquiring three-dimensional (volumetric) or two dimensional geometric data of buildings for a CAD model from their images. Usually photogrammetric methods (together with the laser scanning) are implemented for the complex surfaces, the measurement of which by any other means is extremely complicated. However, regular geometric forms can be also measured by this method. This is especially an issue in case of possible comparison of the results obtained by different means. In this paper the photogrammetric measurements of geometric elements of the building, with the comparison and evaluation of quality of the results is presented.


Skaitmeninė fotogrametrija matuojant bei atkuriant pastatus


Santrauka. Architektūrinė fotogrametrija – tai pastatų trimačių (erdvinių) ar dvimačių geometrinių matmenų atkūrimas automatizuotoms projektavimo sistemoms pagal darytas (turimas) nuotraukas. Paprastai fotogrametriniai metodai (kartu su lazeriniu skanavimu) taikomi sudėtingų netiesinių paviršių matavimams, kai tai sunku atlikti kitomis priemonėmis. Beje, fotogrametrijos metodu gali būti matuojamos ir taisyklingos geometrinės formos. Tai ypač aktualu siekiant palyginti rezultatus, gautus skirtingomis matavimo priemonėmis. Straipsnyje aprašomas pastato elementų matavimas naudojantis fotogrametrinėmis priemonėmis, palyginami bei įvertinami šių matavimų rezultatai.


First published online: 03 Aug 2012

Keyword : digital images, photogrammetry, 2D model, measurements comparison

How to Cite
Sužiedelytė-Visockienė, J., & Bručas, D. (2012). Digital photogrammetry for building measurements and reverseengineering. Geodesy and Cartography, 35(2), 61-65. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2009.35.61-65
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
366
PDF Downloads
187
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.