Share:


The application of photogrammetric numerical methods to the analysis of magnetic resonance images

    Jonas Skeivalas Affiliation
    ; Romualdas Kizlaitis Affiliation

Abstract

Research on the identification possibilities and accuracy of digital images applying the theory of covariations functions is presented. The digital magnetic resonance images are processed by Matlab 7 computer program. The digital magnetic resonance image is expressed as a shape of the stationary random function. The auto- and intercovariance functions are investigated according to different pixels quantification intervals. That allows to estimate the discrepancies in between 2 images or in between 2 fragments of a single image. It is shown that the possibility exists to carry out the correlation analysis of the magnetic resonance images within an accuracy of 2–5 pixels.


Article in Lithuanian.


Fotogrametrijos skaitiniai metodai analizuojant magnetinio rezonanso vaizdų identifikavimą


Santrauka. Straipsnyje pristatoma skaitmeninių vaizdų identifikavimo galimybių ir tikslumo analizė, taikant kovariacinių funkcijų teoriją. Skaitmeniniai vaizdai, gauti magnetinio rezonanso skenavimo prietaisu Magnetom 1,5T, apdorojami pagal sudarytą kompiuterinę programą Matlab 7 programinio paketo operatorių aplinkoje. Magnetinio rezonanso skaitmeniniai vaizdai formuojami stacionariosios atsitiktinės funkcijos pavidalu. Šių funkcijų auto- ir tarpusavio kovariacinės funkcijos nagrinėjamos esant įvairiems vaizdo pikselių kvantavimo intervalams. Pagal tai galima įvertinti dviejų skaitmeninių vaizdų arba vieno vaizdo dviejų dalių (fragmentų) atitinkamų parametrų reikšmių tarpusavio nuokrypius. Magnetinio rezonanso skaitmeninių vaizdų koreliacinę analizę įmanoma atlikti 2–5 pikselių tikslumu.


Reikšminiai žodžiai: kovariacinė funkcija, identifikavimas, kvantavimas, pikseliai, skaitmeniniai vaizdai.


First published online: 03 Aug 2012

Keyword : covariance function, identification, quantization, pixels, digital images

How to Cite
Skeivalas, J., & Kizlaitis, R. (2012). The application of photogrammetric numerical methods to the analysis of magnetic resonance images. Geodesy and Cartography, 35(2), 50-54. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2009.35.50-54
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
286
PDF Downloads
167
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.