Share:


Optimal market structure: free competition and consumer sovereignty

    Romualdas Ginevičius Affiliation
    ; Algirdas Krivka Affiliation

Abstract

The article comprises the scientific literature based on analysis of the classical market structures: pure competi-tion,  monopoly,  oligopoly  and  monopoly  competition  –  in  order  to  identify  the  consumer-optimal  market  structure.  The optimal market structure is considered to be the one maximizing consumer surplus from the price-quality combination of the  product.  Nevertheless,  the  pure  competition  is  traditionally  considered  to  be  the  most  effective  market  structure,  the possibility of its existence in the real world is limited by its numerous assumptions, and thus the optimal market structure is searched for among the imperfect competition models. The analysis of the monopoly takes into account the circumstances of its establishment, distinguishing natural, administrative (closed) and economic (open) monopolies and their impact on consumer wealth. As for oligopoly and monopoly competition market structures, the product differentiation is indicated to be of primary importance to satisfy the individual needs of consumers. Also the relationship between the market structure and research and development intensity is touched upon to compare market structures’ effectiveness. The main criterion for defining the optimal market structure, developed throughout the paper, is the consumer sovereignty concept, that is the ability of sovereign consumers to indirectly affect the formation and further development of the market structure in a free from the government intervention or other artificial impact environment.


Article in Lithuanian.


Optimali rinkos struktūra: laisva konkurencija ir vartotojų suverenumas


Santrauka. Straipsnyje, remiantis teorine moksline literatūra, atliekama klasikinių rinkos struktūros modelių: grynosios konkurencijos, monopolijos, oligopolijos ir monopolinės konkurencijos – analizė, siekiant nustatyti vartotojų atžvilgiu optimalią rinkos struktūrą. Optimali rinkos struktūra straipsnyje suprantama kaip geriausiai atitinkanti vartotojų poreikius – užtikrinanti galimybę įsigyti vartotojų perviršį maksimizuojančio kainos ir kokybės derinio produkciją. Teorinis grynosios konkurencijos modelis, nepaisant tradicinės nuomonės dėl jo efektyvumo, realiame pasaulyje neegzistuoja dėl neišpildomų modelio prielaidų, todėl optimalios rinkos struktūros ieškoma tarp netobulos konkurencijos modelių. Monopolinės rinkos analizuojamos priklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių, išskiriant natūralios, administracinės (uždaros) ir ekonominės (atviros) monopolijų poveikį vartotojų gerovei. Oligopolinėse ir monopolinės konkurencijos rinkose pabrėžiama produkcijos diferencijavimo svarba vartotojų individualiems poreikiams tenkinti. Kaip galimas argumentas pranašesnei rinkos struktūrai nustatyti nagrinėjama tyrimo ir plėtros intensyvumo priklausomybė nuo įmonės dydžio ir rinkos struktūros. Pagrindiniu kriterijumi optimaliai rinkos struktūrai nustatyti laikoma vartotojų suverenumo koncepcija, kuria remdamiesi vartotojai laisvoje, valstybės nevaržomoje rinkoje patys netiesiogiai skatina rinkos struktūros formavimąsi ir tolesnę jos raidą.


Reikšminiai žodžiai: rinkos struktūra, grynoji konkurencija, monopolija, oligopolija, monopolinė konkurencija, vartotojų gėrovė, vartotojų suverenumas.


First published online: 22 Dec 2008

Keyword : market structure, pure competition,, monopoly,, oligopoly, monopoly competition, consumer wealth, consumer sovereignty

How to Cite
Ginevičius, R., & Krivka, A. (2008). Optimal market structure: free competition and consumer sovereignty. Business: Theory and Practice, 9(4), 306-312. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2008.9.306-312
Published in Issue
Dec 22, 2008
Abstract Views
398
PDF Downloads
432
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.