Share:


New leverage over macroeconomic policy: the phenomenon of clusters

Abstract

The impact of government on macroeconomic processes is pretty relevant. It manifests itself through various functions of governance and administration. The main mission of governing bodies is to assure both – economic and political stability. Government is also responsible for improving the microeconomic capabilities of companies by assuring efficient allocation of resources and stimulating productivity. The modern economic policy is based on the concept of clusters. The aim of the study is to analyze the importance of clusters in the context of macroeconomic policy. When a government implements a cluster-based economic policy, it actively participates in the process of creating and improving strategic relations inside and outside the cluster. That kind of policy is more efficient than any economic policy aimed at individual companies, as it enables a government to influence a great number of companies without distorting market-based competitive environment.


Article in Lithuanian.


Nauji makroekonominės politikos svertai: klasterių fenomenas


Santrauka. Valstybės įtaka makroekonominiams procesams yra gana reikšminga. Ji pasireiškia įvairių reguliavimo ir valdymo funkcijų įgyvendinimu. Esminė valdžios institucijų paskirtis – užtikrinti ekonominį ir politinį stabilumą. valstybė taip pat privalo gerinti mikroekonominius įmonių pajėgumus, užtikrindama efektyvų išteklius tiekiančių institucijų darbą, skatindama išteklių  kokybės  didinimą  ir  produktyvų  naudojimą.  Šiuolaikinė  ekonominė  politika  remiasi  klasterių  koncepcija.  Tyrimo tikslas  –  ištirti  klasterių  reikšmę  makroekonominėje  politikoje.  Klasterių  požiūriu  grindžiamą  politiką  galima  apibūdinti kaip  ekonominės  politikos  sritį,  kurioje  valstybė  formuoja  bei  įgyvendina  priemones,  skatinančias  įmonių,  priklausančių klasteriui,  vidinės  sąveikos  stiprinimą  ir  strateginių  ryšių  klasterio  išorinėje  aplinkoje  plėtojimą. vyriausybės  ekonominė politika, nukreipta į klasterius, gali būti daug efektyvesnė nei politika, daranti įtaką individualioms įmonėms. Taip yra todėl, kad vyriausybė gali veikti daugelį susijusių gamintojų, neiškreipdama konkurencinės aplinkos.


Reikšminiai  žodžiai: klasteriai,  strateginiai  ryšiai,  konkurencingumas,  konkurencinis  pranašumas,  produktyvumas, makroekonominė politika.


First published online: 22 Dec 2008

Keyword : clusters, strategic relations, competitiveness, competitive advantage, productivity, macroeconomic policy

How to Cite
Navickas, V., & Malakauskaitė, A. (2008). New leverage over macroeconomic policy: the phenomenon of clusters. Business: Theory and Practice, 9(4), 245-252. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2008.9.245-252
Published in Issue
Dec 22, 2008
Abstract Views
298
PDF Downloads
138
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.