Share:


The competitiveness of a country: Evolution of the concept

Abstract

The national competitiveness today is not just an object of large amounts of scientific works but also a popular concept among business leaders, economists and politics. However, wide usage of the concept is not always based on the clearly defined contents of the word. Different meanings of the national competitiveness concept cause a lot of misunderstandings and this is just deepening discussions and requirements to find one definition, clear for everyone. According to this necessity it is important to analyse evolution tendencies of the national competitiveness content because it is not a new phenomenon. The interest why some countries are more competitive than others arose already in XVI century.The article discusses the reasons of growing interest in national competitiveness, reviews historical evolution of the national competitiveness concept and identifies the most important aspects explaining national competitiveness today.


Article in Lithuanian.


Šalies konkurencingumas: sampratos raida laiko perspektyvoje


Santrauka. Šalies  konkurencingumas  šiandien  yra  ne  tik  dažnas  mokslininkų  tyrimų  objektas,  bet  ir  populiari  sąvoka  tarp verslo atstovų, ekonomistų ir politikų. Tačiau šios sąvokos vartojimas dažnai nėra pagrįstas aiškiai įvardytu turiniu, kiekvienas ją interpretuoja skirtingai, o tai  kelia daug nesusipratimų ir tik gilina diskusijas bei poreikį priimti bendrą ir visiems suprantamą apibrėžimą. Atsižvelgiant į tai, svarbu pirmiausia atskleisti šalies konkurencingumo sąvokos raidą laiko perspektyvoje, nes nors jos naudojimas ir išpopuliarėjo per paskutinius 30 metų, tai nėra naujas reiškinys. Susidomėjimas, kas vienas šalis daro konkurencingesnėmis už kitas, kilo jau XVI a. Straipsnyje, prieš tai atskleidus staigaus susidomėjimo šalies konkurencingumu augimo priežastis, atliekama išsami istorinės jos raidos analizė bei identifikuojami svarbiausi aspektai, šalies konkurencingumą apibūdinantys šiandien.
Reikšminiai  žodžiai: šalies  konkurencingumas,  šalies  konkurencingumo  samprata,  šalies  konkurencingumą  apibūdinantys aspektai.


Keyword : national competitiveness, the concept of national competitiveness, aspects explaining national competitiveness

How to Cite
Staskevičiūtė, G., & Tamošiūnienė, R. (2010). The competitiveness of a country: Evolution of the concept. Business: Theory and Practice, 11(2), 159-167. https://doi.org/10.3846/btp.2010.18
Published in Issue
Jun 10, 2010
Abstract Views
327
PDF Downloads
442
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.