Share:


Value oriented quality strategy under uncertain conditions

Abstract

The authors of the article established the goal to evaluate the possibilities for strengthening the value orientation in the organization towards key success drivers which form a framework of X-factor universe. For this purpose exploration of the valuation on the success drivers as values was made. The authors used method of sociological enquiry of industrial enterprise personnel. The demand to increase valuations on the key success drivers of X-factor universe as determinants of organization perspective was proved after the investigation. Exploration showed differences of value system among various groups of workers.


Article in Lithuanian.


Kokybės strategijos vertybinis orientavimas neapibrėžtumo sąlygomis


Santrauka. Straipsnio autorių tikslas – išnagrinėti ir įvertinti organizacijos darbuotojų vertybines orientacijas neapibrėžtumo sąlygomis (X faktoriaus pasaulyje) ir įvertinti galimybes vertybinį mąstymą orientuoti kokybės strategijos stiprinimo link. Tuo tikslu buvo ištirtas įmonės darbuotojų požiūris į X faktoriaus pasaulį sudarančius sėkmės veiksnius, atlikta sociologinė įmonės darbuotojų apklausa. Tyrimo duomenis apdorojus išaiškėjo poreikis daugiau dėmesio skirti X faktoriaus pasaulį sudarantiems sėkmės veiksniams kaip vertybėms, kurios gali nulemti organizacijos perspektyvą. Tyrimas atskleidė, kiek skiriasi įvairių grupių darbuotojų požiūriai į verslo sėkmės veiksnius kaip vertybes.


Reikšminiai žodžiai: X faktoriaus pasaulis, verslo sėkmės veiksniai, kokybės vadyba, organizacijos vadyba, vadybos strategija, vertybinės orientacijos.

Keyword : X-factor universe, key success drivers, quality-directed management, organization management, strategies of management, values orientation

How to Cite
Marčinskas, A., & Matonis, D. (2011). Value oriented quality strategy under uncertain conditions. Business: Theory and Practice, 12(3), 286-295. https://doi.org/10.3846/btp.2011.29
Published in Issue
Sep 22, 2011
Abstract Views
376
PDF Downloads
201
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.