Share:


The theoretical insights of the state’s promotion policy on FDI

    Romualdas Ginevičius Affiliation
    ; Agnė Šimelytė Affiliation

Abstract

This article critically examines the concepts of public policy in respect of foreign direct investment. The analysis of the concepts of public policy identifies two main theoretical approaches to the promotion of foreign direct investment, namely – the liberal, and the regulatory one. A regulatory policy is a matter of fierce dispute, which in some cases creates a negative perception of a country. Thus, the intensity of investment of a host country is declined. This article also introduces some specific attitudes towards the intervention of a state. A liberal government policy on foreign direct investment is widely applied all over the world. However, nowadays more and more countries tend to switch from the liberal government policy to the regulatory one. Therefore, this article discusses the main causes of this phenomenon. The benefit of the regulatory policy towards FDI is emphasized.


Article in Lithuanian.


Valstybinės politikos taikymo tiesioginėms užsienio investicijoms pritraukti teorinės įžvalgos


Santrauka. Straipsnyje kritiškai žvelgiama į teorines valstybės politikos koncepcijas investicijų atžvilgiu. Analizuojant politines valstybės  koncepcijas,  išskiriami  pagrindiniai  du  teoriniai  požiūriai  į  tiesioginių  užsienio  investicijų  skatinimą:  liberalusis  ir reguliuojamasis. Reguliuojamoji politika – smarkių diskusijų objektas, kuris atskirais atvejais sukuria neigiamą požiūrį į šalį. Dėl to mažėja priimančiosios šalies investicijų intensyvumas. Straipsnyje perteikiami skirtingi valstybės intervencijos požiūriai. Liberalioji valstybės politika tiesioginių užsienio investicijų atžvilgiu plačiausiai taikoma pasaulyje. Tačiau pastaruoju metu vis daugiau šalių linkusios pereiti prie reguliuojamosios valstybinės politikos. Todėl straipsnyje nagrinėjamos pagrindinės priežastys, lemiančios minėtą reiškinį. Akcentuojama reguliuojamosios politikos nauda tiesioginių investicijų atžvilgiu. 


Reikšminiai žodžiai: valstybės politika, TUI paskatos, liberalizmas, reguliavimas, privatizacija.

Keyword : government policy, FDI incentives, liberalism, regulation

How to Cite
Ginevičius, R., & Šimelytė, A. (2011). The theoretical insights of the state’s promotion policy on FDI. Business: Theory and Practice, 12(3), 225-235. https://doi.org/10.3846/btp.2011.23
Published in Issue
Sep 22, 2011
Abstract Views
261
PDF Downloads
112
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.