Share:


The perspectives on fat taxation in Lithuania: theoretical aspect

Abstract

The scientific article analyzes the fat tax and perspectives of its application in Lithuania, because the problem of increasing obesity index has been encountered in the world. Recently the introduction of such tax has caused numerous discussions on the international level, and thus resulted in appearance of new researches. The fundamental methods of how to calculate and assess the tax were determined. One of the main methods is the taxation of smokers or obese persons, which is applied in several states of the USA at present. However, the discriminating features of the fat tax result in linking of such taxation to certain commodities or products, which contain more saturated fats or salt and sugar. The taxation practice of such character has been present in the European countries already. Thus, in this scientific article the research was done in order to learn the perspectives of fat tax in Lithuania using the analysis of statistical data and theoretical survey of assessment of taxation effectiveness for this purpose.


Article in Lithuanian.


Riebalų mokesčio perspektyvos Lietuvoje: teorinis aspektas


Santrauka. Moksliniame straipsnyje nagrinėjamas vadinamasis riebalų mokestis ir jo taikymo perspektyvos Lietuvoje, turint galvoje  tai,  jog  pastaruoju  metu  pasaulyje  susiduriama  su  nutukimo  problemų  turinčių  gyventojų  skaičiaus  augimu.  Tokio  pobūdžio  mokesčio  įvedimas  tarptautiniu  lygmeniu  sukėlė  begales  diskusijų,  ir  taip  lėmė  naujų  tyrimų  atsiradimą.  Nustatyti ir  esminiai  būdai,  kaip  mokestis  galėtų  būti  skaičiuojamas  ir  vertinamas.  Vienas  pagrindinių  būdų  –  rūkančių  ar  nutukimo  problemų turinčių gyventojų vienetinis apmokestinimas, kuris šiuo metu taikomas keliose iš JAV valstijų. Tačiau dėl egzistencinės diskriminuojančių požymių įžvalgos apmokestinimas mokslinėje literatūroje siejamas ir su tam tikromis vartojimo prekėmis ar produktais, kurie turi daugiau sočiųjų riebalų ar druskos, cukraus. Tokio pobūdžio apmokestinimo praktika įvesta ir Europos šalyse. Taigi moksliniame straipsnyje atlikta praktikos studija, siekiant išsiaiškinti riebalų mokesčio perspektyvas Lietuvoje, tam tikslui pasitelkiant statistinių duomenų analizę ir apmokestinimo efektyvumo vertinimo teorinę apžvalgą.


Reikšminiai žodžiai: riebalų mokestis, apmokestinimo būdai, nutukimas, maisto produktų apmokestinimas, mokesčio politika, statistinė analizė.

Keyword : fat tax, taxation methods, obesity, taxation of food products, tax policy, statistical analysis

How to Cite
Giriūnienė, G. (2012). The perspectives on fat taxation in Lithuania: theoretical aspect. Business: Theory and Practice, 13(2), 116-121. https://doi.org/10.3846/btp.2012.12
Published in Issue
Jun 22, 2012
Abstract Views
290
PDF Downloads
159
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.