Share:


The effect of investment promotion on FDI flows: a case of the Baltic States

    Agnė Šimelytė Affiliation
    ; Jūratė Antanavičienė Affiliation

Abstract

The article explores the effect of investment promotion on FDI flows in the country. The first part of the article analyses scientific literature on the interconnection between investment promotion and determinants of FDI. Three Baltic States have been chosen for the purpose of empirical analysis. Three main tools for investment promotion are highlighted. In order to determine the impact of FDI determinants on FDI flows and the role of investment promotion among them, three multiple criteria methods are used. The conducted analysis has confirmed the theoretical statements that investment promotion influences FDI flows and has a strong effect on FDI on the condition that investment promotion is fully introduced.


Rėmimo reikšmė pritraukiant tui Baltijos valstybių pavyzdžiu


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas investicijų rėmimo poveikis TUI srautams šalyje. pirmojoje straipsnio dalyje analizuojama mokslinė literatūra, skirta investicijų rėmimo ir kitų TUI lemiančių veiksnių sąryšiui nustatyti. Empirinei analizei pasirinktos trys Baltijos valstybės. Išskiriamos trys pagrindinės investicijų paskatų grupės. Siekiant nustatyti TUI lemiančių veiksnių įtaką TUI srautams ir investicijų rėmimo reikšmę tarp jų, taikomi trys daugiakriteriniai metodai. Analizė patvirtino teorinius teiginius, kad investicijų rėmimas daro poveikį TUI srautams. Investicijų rėmimas turi stiprią įtaką pritraukiant TUI, ypač kai investicijų rėmimo strategija aiškiai suformuota ir įgyvendinama.


Reikšminiai žodžiai: investicijų skatinimas, Baltijos valstybės, užsienio investicijos, TUI politika, rinkodaros veikla.

Keyword : investment promotion, Baltic States, foreign investments, FDI policy, marketing activities

How to Cite
Šimelytė, A., & Antanavičienė, J. (2013). The effect of investment promotion on FDI flows: a case of the Baltic States. Business: Theory and Practice, 14(3), 200-208. https://doi.org/10.3846/btp.2013.21
Published in Issue
Sep 23, 2013
Abstract Views
492
PDF Downloads
328
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.