Share:


Labour disputes in Lithuania: results of legal development and future prospects

    Daiva Petrylaitė Affiliation
    ; Inga Blaziene Affiliation
    ; Vida Petrylaitė Affiliation
    ; Rasa Zabarauskaitė Affiliation

Abstract

The article analyses the Lithuanian labour dispute system, its specific regulatory features and problems arising in labour dispute resolution practices. Over the past decade, a procedure for initiating collective labour disputes in Lithuania has been exposed to a series of reforms, the system has been designed for a collective dispute resolution through mediation services, and legal regulation of organizing and taking part in strikes has been reformed. The paper further investigates the outcomes and effects of these lawmaking processes as well as reviews and assesses a new model of an individual labour dispute resolution system in effect from 1 January 2013 with a focus on the existing legal regulation of the institute of labour disputes and consequent generalisations and formulations on proposals for improving it.


Darbo ginčų institutas Lietuvoje: teisinių mechanizmų pokyčiai, jų rezultatai ir ateities perspektyvos


Santrauka


Straipsnyje  analizuojama  Lietuvoje  egzistuojanti  darbo  ginčų  sistema,  jos  teisinio  reguliavimo  ypatumai  ir  darbo  ginčų nagrinėjimo praktikos problemos. Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį buvo ne kartą reformuota kolektyvinių darbo ginčų inicijavimo tvarka, sukurta šių ginčų sprendimo pasitelkiant tarpininko paslaugas, sistema, reformuotas streikų organizavimo ir vykdymo teisinis reguliavimas. Straipsnyje analizuojami šių teisėkūros procesų rezultatai ir jų padariniai. Apžvelgiama ir vertinama nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusi naujo modelio individualių darbo ginčų sprendimo sistema, vertinamas egzistuojantis teisinis darbo ginčų instituto reguliavimas, daromi apibendrinimai, formuluojami pasiūlymai jį tobulinti.


Reikšminiai žodžiai: darbo ginčai, alternatyvūs darbo ginčo sprendimo būdai, darbo santykiai, darbo teisė.

Keyword : labour disputes, alternative dispute resolution, labour relations, labour law

How to Cite
Petrylaitė, D., Blaziene, I., Petrylaitė, V., & Zabarauskaitė, R. (2013). Labour disputes in Lithuania: results of legal development and future prospects. Business: Theory and Practice, 14(4), 278-286. https://doi.org/10.3846/btp.2013.29
Published in Issue
Nov 11, 2013
Abstract Views
450
PDF Downloads
280
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.