Share:


Multicriteria evaluation under uncertainty

    Valentinas Podvezko Affiliation

Abstract

Economic processes and social phenomena are of stochastic nature. In practice, multicriteria evaluation methods are widely used for decision-making. The uncertain character of the available data strongly affects multicriteria evaluation by particular decision-making methods. Statistical simulation allows for the iteration of a particular process, the application of random values series, as well as determining of the agreement of expert estimates, ranging of the criteria weight and the efficiency of enterprise performance.


Article in Lithuanian.


Neapibrėžtumo įtaka daugiakriteriniams vertinimams


Santrauka. Ekonominiai bei socialiniai procesai yra stochastinės prigimties. Praktikoje priimant sprendimus plačiai taikomi daugiakriteriniai vertinimo metodai. Jų pagrindą sudaro statistiniai duomenys arba ekspertų vertinimai. Duomenų neapibrėžtumas turi įtaką taikomų metodų rezultatams. Statistinis imitavimas suteikia galimybę daug kartų pakartoti nagrinėjamą procesą, taikant atsitiktinių skaičių sekas, patvirtinti ekspertų suderinamumą, įvertinti rodiklių svorių kitimo intervalus, nustatyti vertinamųjų objektų veiklos efektyvumo laipsnį.


Reikšminiai žodžiai: neapibrėžtumas, daugiakriteriniai metodai, statistinis imitavimas, vertinimų suderinamumas.

Keyword : uncertainty, multicriteria decision methods, statistical simulation, agreement of estimates

How to Cite
Podvezko, V. (2006). Multicriteria evaluation under uncertainty. Business: Theory and Practice, 7(2), 81-88. https://doi.org/10.3846/btp.2006.10
Published in Issue
Jun 27, 2006
Abstract Views
316
PDF Downloads
250
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.