Share:


Gender equality in the labour market: women and men wage differentials

    Virginija Grybaitė Affiliation

Abstract

Earnings are the fundamental determinant of economic welfare for employed individuals, as well as of the poten- tial gain to market employment for those not currently employed. Earnings are important as a social indicator specifically in relation to gender equality. Ten years after the Beijing conference the gender wage gap still exists in the EU labour market. This paper gives a brief review of economic theories and different approaches to explain the wage gap problem and importance of legislation to combat wage discrimination.


Article in Lithuanian.


Lyčių lygybė darbo rinkoje: moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumai


Santrauka. Darbo užmokestis – vienas svarbiausių rodiklių, įvertinant lyčių lygiateisiškumą, analizuojant darbo rinką, jos pokyčius, taip pat tai yra svarbiausias veiksnys, apibrėžiantis tiek dirbančio individo ekonominę gerovę, tiek tikėtinos (galimos) naudos darbo rinkoje tų, kurie dabar nedirba. Praėjus dešimčiai metų po pasaulinės moterų konferencijos Pekine, kurioje daug dėmesio buvo skirta lyčių lygybės programoms įvertinti, moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumai Europos Sąjungoje liko gana dideli, moterys ES rinkoje ir toliau diskriminuojamos. Straipsnyje apžvelgiamos ekonominės teorijos, kuriomis aiškinamos priežastys, kodėl egzistuoja moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumai, pateikiami statistiniai duomenys, tendencijos, teisės aktų svarba ir įtaka šios problemos sprendimui.


Reikšminiai žodžiai: profesinė segregacija, žmogiškasis kapitalas, lyčių lygybė, darbo užmokestis, diskriminacija.

Keyword : occupational segregation, human capital, gender equality, earnings, discrimination

How to Cite
Grybaitė, V. (2006). Gender equality in the labour market: women and men wage differentials. Business: Theory and Practice, 7(3), 168-173. https://doi.org/10.3846/btp.2006.21
Published in Issue
Sep 27, 2006
Abstract Views
355
PDF Downloads
194
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.