Share:


Verbal analysis of contracts of engineering and design of buildings

    Leonas Ustinovičius Affiliation
    ; Algirdas Andruškevičius Affiliation
    ; Vladislavas Kutut Affiliation
    ; Robert Balcevič Affiliation
    ; Arūnas Barvidas Affiliation

Abstract

As Lithuania became a member of the International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) in 2004 it is obvious that engineering consultancy activity will grow in the country in the nearest future. The constructural contracts which meet the interests of all the sides involved is the core element of every successful constructural project. That is why the advise how to sign an accurate and effective contract is of great importance. International construction contractors are often faced with the situation of working in unfamiliar construction environment. One potential source of risk is the contractual requirements embodied in the general conditions of contracts.Authors aim to analize constructural contracts used by FIDIC members and define the effectiveness of the contracts using the method of verbal analysis.


Article in Lithuanian.


Inžinerinių ir statybos projektavimo darbų sandorių verbalinė analizė


Santrauka. Darbo tikslas – išanalizuoti statybos rangos sutartis, kurias pateikia FIDIC (FIDIC – International Federation of Consulting Engineers), bei nustatyti statybos sutarčių efektyvumą taikant verbalinę sistemą. Tarptautinės statybos rangovai dažniau susiduria su sudėtinga situacija dirbdami neapibrėžtoje statybos aplinkoje. Vienas iš potencialių rizikos veiksnių – sutartiniai reikalavimai bendrose sutarčių sąlygose. Straipsnyje pristatomas paprastas kiekybinis metodas įvertinant pagrindines statybos sutarties sąlygas. Svarbus aspektas – projektų bei sandorių valdymas. Atsiranda vis didėjantis vadybos modelių poreikis, kuris padėtų projektų vadovams susitvarkyti su dideliais ir sudėtingais projektais. Pateiktas sutarčių efektyvumo vertinimo metodas gali būti plačiai taikomas vienoje iš statybos projektų valdymo stadijų. Straipsnyje aprašomas verbalinių metodų praktinis taikymo pavyzdys.


Reikšminiai žodžiai: statybos rangos sutartis, sutarties sąlygos, verbalinė analizė.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : the constructural contracts, terms and conditions of an agreement, verbal analysis

How to Cite
Ustinovičius, L., Andruškevičius, A., Kutut, V., Balcevič, R., & Barvidas, A. (2005). Verbal analysis of contracts of engineering and design of buildings. Technological and Economic Development of Economy, 11(1), 36-49. https://doi.org/10.3846/13928619.2005.9637681
Published in Issue
Mar 31, 2005
Abstract Views
361
PDF Downloads
253
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.