Share:


A proposal of defining participant preferences in a decision aiding process with the participant representing a collective body

    Tomasz Thiel Affiliation

Abstract

This paper presents a proposal of defining threshold functions reflecting preferences of a chosen participant in the decision aiding process applied to calculation ELECTRE III method. The decision problem touched valuation scenarios of the development of the mass transit system. The participant in the decision process was a collective body. It was not a very numerous group of representatives (just over a dozen people) of the company management – the Municipal Transport Company.


Sprendimų priėmimo proceso dalyvių preferencijų nustatymas, kai jame dalyvauja bendrą nuomonę turintys asmenys


Santrauka. Bandoma rasti naudingumo funkcijas, perteikiančias pasirinktų sprendimų priėmimo proceso dalyvių nuomonę ir naudojamas skaičiuojant ELECTRE III metodu. Suformuluota problema – įvertinti viešojo transporto sistemos plėtros scenarijus. Sprendimų priėmimo proceso dalyviai buvo bendrą nuomonę turintys asmenys. Tai negausi, maždaug dvylikos žmonių grupė, dirbanti municipalinėje transporto kompanijoje.


First Published Online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: daugiakriterinė sprendimų parama, ELECTRE III metodas, sprendimų priėmimo paramos dalyvis, atstovų grupė, naudingumo funkcijos nustatymas.

Keyword : multiple criteria decision aiding, Electre III method, participant in the process of decision aiding, a group of representatives, proposal of defining threshold functions

How to Cite
Thiel, T. (2006). A proposal of defining participant preferences in a decision aiding process with the participant representing a collective body. Technological and Economic Development of Economy, 12(3), 257-262. https://doi.org/10.3846/13928619.2006.9637750
Published in Issue
Sep 30, 2006
Abstract Views
360
PDF Downloads
215
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.