Share:


Changes in occupational safety and health after becoming Lithuania member of EU

    Aušra Stankiuviene Affiliation
    ; Ritoldas Šukys Affiliation
    ; Petras Čyras Affiliation

Abstract

Lithuania's integration into EU, accepted and implemented requirements of EU law acts, stimulated quicker liberalization and privatization of Lithuania's economy and basic structural reforms. Lithuania's expenses of preparation to join EU and membership in EU are expenses of modern state that would be purposeful to name them as investments. Such investments are necessary to estimate a stable and safe state development which is a basic welfare condition. Occupational safety and health at work is one of the underlying aspects improving life quality. In this work the main requirements of EU directives in occupational safety and health corresponding to the national law acts are estimated, the number of accidents at work in the most dangerous sorts of economical activities and economic consequences are analysed. Lithuania's changes in occupational safety and health are analysed according to results of a comparison analysis. The state of occupational safety and health at work in years 2003 and 2005 is analysed more thoroughly. Methods of selection, poll, statistical – analytical and their analysis were used to achieve the objective.


Article in Lithuanian.


Pokyčiai darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, Lietuvai tapus ES nare


Santrauka. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (toliau – ES), priimami ir įgyvendinami ES teisės aktai paskatino spartesnę Lietuvos ūkio liberalizaciją ir privatizavimą, esmines struktūrines reformas. Lietuvos narystės ES ir pasirengimo jai sąnaudos yra modernios valstybės kūrimo sąnaudos, kurias tikslingiau būtų vadinti investicijomis. Jos būtinos, siekiant užtikrinti stabilią ir saugią valstybės plėtrą, kuri yra esminė ekonominės ir socialinės gerovės augimo sąlyga. Darbuotojų sauga ir sveikata yra viena iš prioritetinių krypčių, turintį tiesioginį poveikį gyvenimo kokybei. Šiame darbe įvertinta Europos Sąjungos direktyvų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, reikalavimų atitiktis nacionaliniuose teisės aktuose, išanalizuota pavojingiausiuose ekonominės veiklos sektoriuose nelaimingų atsitikimų darbe būklė ir ekonominės pasekmės bei, atlikus lyginamąją analizę, nustatyti pokyčiai šalies darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Plačiau analizuojama darbuotojų saugos ir sveikatos būklė 2003 m. ir 2005 m. Siekiant tikslo, buvo taikomi atrankos, apklausos, statistiniai analitiniai metodai bei atlikta analizė.


Reikšminiai žodžiai: darbuotoju sauga ir sveikata, nelaimingi atsitikimai, prevencinės priemonės, ekonominės pasekmės, ekonominė veiklos rūšis.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : occupational safety and health,, accident at work, preventive measures, economical consequence, economical activities

How to Cite
Stankiuviene, A., Šukys, R., & Čyras, P. (2006). Changes in occupational safety and health after becoming Lithuania member of EU. Technological and Economic Development of Economy, 12(2), 146-151. https://doi.org/10.3846/13928619.2006.9637734
Published in Issue
Jun 30, 2006
Abstract Views
368
PDF Downloads
278
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.