Share:


Multi‐objective evaluation of microclimate in dwelling

    Darius Kalibatas Affiliation
    ; Mindaugas Krutinis Affiliation
    ; Milda Viteikienė Affiliation

Abstract

When the customers’ demands grow, it becomes topical to evaluate peculiarities of inside climate of a building. This article describes building's indoor microclimate research. The results are commented and compared to valid hygienic standards. Deflections from standards are explained and there is an information on how to avoid them. Multi‐objective analysis is done to get rational variant using gained results of research. These researches are necessary to get to know about the condition of inside climate of a building.


Article in Lithuanian.


Patalpų mikroklimato daugiatikslis vertinimas


Santrauka. Augant klientų poreikiams, tampa aktualu įvertinti pastato vidaus klimato ypatumus. Straipsnyje aprašyti patalpų mikroklimato tyrimai. Pakomentuoti gauti rezultatai, kurie palyginti su galiojančiomis higienos normomis. Paaiškinta, dėl kokių priežasčių yra nukrypimų nuo normų ir kokių priemonių reikėtų imtis, siekiant to išvengti. Pagal gautus tyrimo rezultatus atlikta mikroklimato daugiatikslė analizė, išrenkant racionalų variantą. Šiais tyrimais norima parodyti esamą pastatų vidaus klimato būklę.


Reikšminiai žodžiai: sprendimų paramos sistemos, mikroklimatas, daugiatikslis vertinimas, efektyvūs sprendimai.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : decision support system, real estate, multi-objective evaluation, effective decisions

How to Cite
Kalibatas, D., Krutinis, M., & Viteikienė, M. (2007). Multi‐objective evaluation of microclimate in dwelling. Technological and Economic Development of Economy, 13(1), 24-31. https://doi.org/10.3846/13928619.2007.9637772
Published in Issue
Mar 31, 2007
Abstract Views
388
PDF Downloads
227
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.