Share:


Commercialisation of research results in higher schools

    Romualdas Ginevičius Affiliation
    ; Liudvikas Rimkus Affiliation

Abstract

The commercialisation of research results is very important in the world now. The situation of this problem in Europe is analysed in the paper. The possibility to use 4–6 Framework programme projects for commercialisation of research results is discussed at large. The situation of the results commercialisation using international projects in Lithuania as an example of Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) is surveyed. The analysis of international projects results for ten last years in the VGTU using research reports and archive data of the VGTU is performed. Proposals for developing the international projects and the way to intensify the research results of commercialisation in Lithuania are presented in conclusions.


Article in Lithuanian.


Mokslo rezultatų komercializavimas aukštojoje mokykloje


Santrauka. Mokslo rezultatų komercializavimas pastaruoju metu aktualus visame pasaulyje. Šiame darbe išnagrinėta situacija Europoje, išsamiau įvertinta Europos Komisijos penktoji bei šeštoji bendroji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos programos (Framework 5–6), jų teikiamos galimybės mokslo rezultatams komercializuoti. Remiantis tarptautiniais projektais, apžvelgta padėtis Lietuvoje ir išsamiai išnagrinėtas mokslo rezultatų komercializavimas Vilniaus Gedimino technikos universitete. Atlikta 10 metų universitete vykdomų tarptautinių projektų rezultatų analizė. Analizei naudoti VGTU Mokslo direkcijos archyviniai duomenys. Straipsnio pabaigoje aptariami analizės rezultatai ir pateikiami siūlymai, kaip suintensyvinti tarptautinių projektų vykdymą ir pagerinti mokslo žinių komercializavimą aukštosiose mokyklose.


Reikšminiai žodžiai: aukštoji mokykla, mokslo žinių komercializavimas, inovacijos, tarptautiniai projektai, Framework programos.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : academy, commercialisation of research results, innovations, international projects, Framework programmes

How to Cite
Ginevičius, R., & Rimkus, L. (2007). Commercialisation of research results in higher schools. Technological and Economic Development of Economy, 13(1), 10-18. https://doi.org/10.3846/13928619.2007.9637770
Published in Issue
Mar 31, 2007
Abstract Views
356
PDF Downloads
217
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.