Share:


Multicriterial sustainability assessment of residential buildings

    Marjana Šijanec Zavrl Affiliation
    ; Roko Žarnić Affiliation
    ; Jana Šelih Affiliation

Abstract

A simple method for the assessment of sustainability of a residential building is proposed. The method consists of two steps. First, areas that influence sustainability level of the building (e.g. building architecture, design, in‐built materials) are identified. For each area, several elements and corresponding indicators are determined. Depending on their nature, the indicators are expressed either in quantitative or qualitative terms. The impact areas and their corresponding elements influence all three aspects of sustainability. In the second step, the indicators are aggregated according to their influence on individual sustainability aspects. Special attention is placed to the determination of weights assigned to the indicators in order to make the assessment method relevant in the local context. Initially, the consensus‐based method within the research team was used as a technique for aggregated indicators’ weighting. Later, the open discourses among the developers and stakeholders, as well as surveys, were employed to determine the aggregated indicators’ weights. The proposed method is applied to a selected sample building, and the analysis of the results is carried out. The results obtained show that the completeness and reliability of the input data is crucial for the reliability of the proposed assessment method. Subjectivity in evaluators’ judgments required to score some indicators needs to be reduced by introducing adequate training of the assessors. The feedback from the potential users shows that the method has a potential for wider future implementation in practice.


Daugiakriterinis gyvenamųjų namų darnos vertinimas


Santrauka. Straipsnyje siūlomas paprastas gyvenamųjų namų darnos vertinimo metodas. Šiuo metodu skaičiuojama dviem etapais. Pirmuoju etapu nustatomi kriterijai, darantys įtaką pastato darnos lygiui (pavyzdžiui, pastato architektūra, konstrukcija, medžiagos). Nustatomi keli kiekvieną kriterijų apibūdinantys rodikliai. Priklausomai nuo pobūdžio jie gali būti kiekybiniai arba kokybiniai ir gali apibūdinti visus tris darnos aspektus. Antruoju etapu rodikliai sugrupuojami pagal jų įtaką atskiriems darnos aspektams. Ypatingas dėmesys skiriamas rodiklių reikšmingumų nustatymui. Tai vertinimo metodą daro tinkamą konkrečioms sąlygoms. Rodiklių reikšmingumai nustatomi grupės ekspertų nuomonių sutarimo metodu. Vėliau reikšmingumai tikslinami diskusijoje tarp susinteresuotų grupių narių. Pasiūlytas metodas pritaikytas pasirinktam tipiniam pastatui, atlikta gautų rezultatų analizė. Rezultatai atskleidė, jog pradinių duomenų išsamumas ir tikrumas daro lemiamą įtaką pasiūlyto vertinimo metodo patikimumui. Tinkamai apmokant vertintojus galima sumažinti kai kurių rodiklių vertinimo subjektyvumą. Potencialių vartotojų reakcija rodo, kad ateityje šis metodas gali būti plačiai taikomas.


Reikšminiai žodžiai: gyvenamasis namas, statybos kokybė, vertinimo metodas, sprendimo priėmimo metodas, darnos rodikliai, žymėjimas.


First published online: 21 Oct 2010

Keyword : residential building, construction quality, assessment method, decision method, sustainability indicators, labelling

How to Cite
Zavrl, M. Šijanec, Žarnić, R., & Šelih, J. (2009). Multicriterial sustainability assessment of residential buildings. Technological and Economic Development of Economy, 15(4), 612-630. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2009.15.612-630
Published in Issue
Dec 31, 2009
Abstract Views
585
PDF Downloads
238
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.