Share:


An increase in the competitiveness of industrial enterprises in the process of developing innovation practices

Abstract

The article presents research on increasing competitiveness based on the development of innovative activity in the medium-sized enterprises of orthopaedic industry. The paper analyzes the theoretical and practical aspects of improving competitiveness and innovation development on the basis of which a model for increasing competitiveness using innovative products in orthopaedic industry has been formed and proposed. The article also describes the components of the proposed model and assesses the possibility of applying it in practice.


Article in Lithuanian.


Konkurencingumo didinimas ortopedijos pramonės įmonėse plėtojant inovacinę veiklą


Santrauka. Straipsnyje pateikiami konkurencingumo didinimo, plėtojant inovacinę veiklą, tyrimai vidutinio dydžio ortopedijos pramonės įmonėse. Išanalizuoti teoriniai ir praktiniai konkurencingumo didinimo ir inovacinės veiklos plėtros aspektai, kurių pagrindu suformuotas ir pasiūlytas konkurencingumo didinimo ortopedijos pramonės įmonėse naudojant inovatyvius produktus modelis. Straipsnyje aprašytos pasiūlyto modelio sudedamosios dalys ir įvertintos jo pritaikymo praktikoje galimybės.


Raktiniai žodžiai: konkurencingumas, inovacinė veikla, inovacija, ortopedijos pramonės įmonės.

Keyword : konkurencingumas, inovacinė veikla, inovacija, ortopedijos pramonės įmonės

How to Cite
Slavinskas, P., Toločka, E., & Zabielavičienė, I. (2012). An increase in the competitiveness of industrial enterprises in the process of developing innovation practices. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(6), 61-66. https://doi.org/10.3846/mla.2011.113
Published in Issue
Jan 3, 2012
Abstract Views
317
PDF Downloads
147
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.