Share:


Controlled limiter in the synchronous detection circuit

Abstract

This variant of construction of the electrical circuit is aimed at reducing the effects of impulse noise. The measuring channels of the primary transducers are subject to interference of various types. In the case of a small ratio between a useful signal and noise level, synchronous detection is used. Impulse noise leaves a big mark even after using synchronous detection. To improve the performance of such measuring devices, it is proposed to use a controlled amplitude limiter at the input. Comparative analysis of solutions with controlled limiters is carried out in the article and conditions for its optimal operation are determined.

Article in English.


Valdomas ribotuvas sinchroninio detektoriaus įtaise

Santrauka

Matavimo grandinėse pirminiai keitikliai yra veikiami įvairaus pobūdžio trikdžių. Dėl žemo signalo / trikdžių lygių santykio panaudotas sinchroninis detektorius. Impulsiniai trikdžiai palieka žymes sinchroninio detektoriaus išėjimo signale. Tyrimo tikslas yra patobulinti įtaiso elektrinę grandinę siekiant sumažinti impulsinių trikdžių įtaką. Tuo tikslu pasiūlyta įtaiso įėjime panaudoti valdomą amplitudės ribotuvą ir atlikta jo valdymo būdų lyginamoji analizė, apibrėžtos optimalios veikimo sąlygos.

Reikšminiai žodžiai: sinchroninis detektorius, valdomas ribotuvas.

Keyword : synchronous detection, controlled limiter

How to Cite
Bialetski, Y., & Hryniuk, D. (2017). Controlled limiter in the synchronous detection circuit. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(3), 289-292. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1046
Published in Issue
Jul 4, 2017
Abstract Views
539
PDF Downloads
385
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.