Share:


IT risk identification process analysis

Abstract

Business processes and business success that depends on information technology (IT) is now closely associated with IT risks, which is influenced by growing IT risk management and control needs. It is vitally important to identify, analyse and reduce systemic risk in order to avoid undesirable consequences, such as information loss, data leaks or damage. A critical success factor in this situation is the systematic and continuous IT risk management. This paper aims to analyse one part of the IT risk management process –risk identification. The article invoked the methods of literature analysis, synthesis, comparison, and generalization.


Article in Lithuanian.


 IT rizikos identifikavimo proceso analizė


Santrauka. Išaugusi verslo procesų, kartu ir verslo sėkmės, priklausomybė nuo informacinių technologijų (IT) šiuo metu yra glaudžiai susijusi su IT rizika. Tai daro įtaką augančiam IT rizikos valdymo ir kontrolės poreikiui. Nepaneigtina tai, kad identifikuota, išanalizuota ir sumažinta sistemos rizika leidžia išvengti nepageidaujamų pasekmių, tokių kaip informacijos praradimas, nutekėjimas ar duomenų sugadinimas. Pagrindinis sėkmės veiksnys siekiant užtikrinti organizacijos sėkmę valdant IT yra sistemingas ir tęstinis IT rizikos valdymas. Straipsnyje keliamas tikslas išanalizuoti vieną iš IT rizikos valdymo proceso etapų – rizikų identifikavimą. Straipsnyje pasitelkiami tokie metodai, kaip mokslinės literatūros analizė, sisteminimas, apibendrinimas.


Reikšminiai žodžiai: IT rizika, IT rizikos identifikavimas, IT rizikos valdymas, informacinės technologijos.

Keyword : IT risk, IT risk identification, IT risk management, information technology

How to Cite
Janeliūnienė, R., & Davidavičienė, V. (2013). IT risk identification process analysis. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(1), 46-52. https://doi.org/10.3846/mla.2013.07
Published in Issue
Apr 5, 2013
Abstract Views
612
PDF Downloads
607
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.