Share:


Radionuclide distribution in the soil on the stabatishkes site in the vicinity of the Ignalina NPP

Abstract

A near surface repository for low and intermediate-level short-lived radioactive waste will be built on the Stabatiškės site in the vicinity of Ignalina NPP during decommissioning works. The reservoir can also be used for the waste stored in the temporary repositories of the Ignalina NPP. Engineering and nature protective barriers are used in the repository for radioactive waste, however, radionuclides can spread into the environment, extend in the biosphere and cause (define) the external power light exposure of the environment due to the natural and premature (prescheduled) degradation of the engineering barriers of the repository. The properties of the soil (acidity, quantity of organic substances, humidity) are being investigated for estimating the possible migration and dispersion of radionuclides. The activity of radionuclides in the soil is also estimated before building the repository. Natural and artificial radionuclides make the pollution of the soil, and therefore the accumulation and vertical migration of artificial (137Cs, 60Co) and natural (226Ra, 232Th, 40K) radionuclides are being researched in the soil on the Stabatiškės site.


Article in Lithuanian.


Radionuklidų pasiskirstymas Ignalinos AE Stabatiškės aikštelės dirvožemyje


Santrauka. Ignalinos atominės elektrinės(AE) eksploatavimo ir jo nutraukimo metu susidariusioms radioaktyviosioms atliekoms, taip pat Ignalinos AE saugyklose esančioms atliekoms saugoti šalia AE esančioje Stabatiškės aikštelėje statoma trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo paviršinė radioaktyviųjų atliekų talpykla. Radioaktyviųjų atliekų talpykloje naudojami inžineriniai ir gamtiniai apsaugos barjerai, tačiau radionuklidai dėl natūralios ar priešlaikinės talpyklos inžinerinių barjerų degradacijos gali patekti į aplinką, pasklisti biosferoje ir lemti išorinę aplinkos objektų apšvitą. Siekiant įvertinti galimą radionuklidų migraciją ir sklaidą, eksploatuojant paviršinę radioaktyviųjų atliekų talpyklą, šiame darbe nagrinėjamos Stabatiškės aikštelės dirvožemio savybės (rūgštingumas, organinių medžiagų kiekis, drėgnis) ir nustatomas radionuklidų aktyvumas dirvožemyje prieš talpyklos įrengimą. Dirvožemio užtaršą sudaro gamtinės ir dirbtinės kilmės radionuklidai, todėl darbe nagrinėjamas dirbtinės kilmės (137Cs, 60Co) ir gamtinės kilmės (226Ra, 232Th, 40K) radionuklidų kaupimasis ir vertikalus pasiskirstymas Stabatiškės aikštelės dirvožemyje.


Reikšminiai žodžiai: gamtinės ir dirbtinės kilmės radionuklidai, radionuklidų sklaida, radionuklidų savitasis aktyvumas, Stabatiškės aikštelė.

Keyword : natural and artificial radionuclides, dispersion of radionuclides, original activity of radionuclides, Stabatiškės site

How to Cite
Aliončik, J., Bataitienė, I. P., & Butkus, D. (2010). Radionuclide distribution in the soil on the stabatishkes site in the vicinity of the Ignalina NPP. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(5), 9-16. https://doi.org/10.3846/mla.2010.084
Published in Issue
Oct 31, 2010
Abstract Views
371
PDF Downloads
199
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.