Share:


Protection of intellectual property in pharmaceutical industry

Abstract

The development of pharmaceutical and biotechnology industries indicates that people around the world use different types of drugs for disease treatment and prevention. In the case of high demand for medicines, great attention to pharmacy industry is paid. Since the drugs are directly linked to human health and life, the state pays special attention to the safety of medicines and the quality of eligibility. Therefore, the companies wishing to become a part of this area are to obtain and then keep the license. The protection of intellectual property allows companies to use substantial investment in new drugs and treatment methods and to conduct research in the future. This is a particular concern for originator companies. Undefended patents also inhibit the creativity of local people as local innovators know that their products can be immediately copied, thus discouraging investment in new investigation.


Article in Lithuanian.


Intelektinės nuosavybės apsauga farmacijos pramonėje


Santrauka. Straipsnyje pateiktų tyrimų rezultatai rodo, kad vykstant farmacijos ir biotechnologijų plėtrai žmonės vis daugiau vartoja įvairių rūšių vaistų gydymuisi ir profilaktikai. Esant didelei vaistinių preparatų paklausai, šalių vyriausybės skiria daug dėmesio farmacijos pramonei. Kadangi vaistai tiesiogiai susiję su žmonių sveikata ir gyvybe, valstybės ypatingą dėmesį skiria vaistų saugumui ir kokybės reikalavimams. Viena iš pagrindinių priemonių – farmacinės veiklos licencijavimas. Dėl šios priežasties farmacijos įmonės privalo gauti licenciją ir vėliau siekti ją išlaikyti. Tinkamai veikianti intelektinės nuosavybės apsauga leidžia kompanijoms investicijas naudoti naujiems patentiniams vaistams ir gydymo būdams kurti bei atlikti tyrimus.


Reikšminiai žodžiai: farmacijos pramonė, intelektinės nuosavybės apsauga, patentiniai ir generiniai vaistai, licencijuota veikla, licencijavimas.

Keyword : pharmaceutical industry, protection of intellectual property, patented and generic drugs, licensed activities, licensing

How to Cite
Česiulytė, V., Toločka, E., & Strazdas, R. (2010). Protection of intellectual property in pharmaceutical industry. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(4), 62-64. https://doi.org/10.3846/mla.2010.072
Published in Issue
Aug 31, 2010
Abstract Views
308
PDF Downloads
167
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.