Vol 2 No 8 (1996)

Published: 1996-12-31

Articles

Beautoklavio putbetonio šiluminių techninių savybių tyrimai

Ivan Gnip, Vladislovas Keršulis, Antanas Laukaitis
Abstract 244 | PDF Downloads 180 | DOI https://doi.org/10.3846/13921525.1996.10590173

Page 60-66

Akytojo betono garso absorbcijos tyrimai

Antanas Laukaitis, Vytautas Lasauskas
Abstract 259 | PDF Downloads 182 | DOI https://doi.org/10.3846/13921525.1996.10590174

Page 67-72

Strength and deformability estimation of centrifuged concrete

Romualdas Garalevičius, Romualdas Kliukas, Adolfas R. Garalevičius
Abstract 299 | PDF Downloads 191 | DOI https://doi.org/10.3846/13921525.1996.10590175

Page 73-83

Efektyvių projektų kūrimo demonstracinė sistema

Gintautas Ambrasas, Artūras Kaklauskas, Edmundas K. Zavadskas
Abstract 271 | PDF Downloads 189 | DOI https://doi.org/10.3846/13921525.1996.10590176

Page 84-100

Page 101-103

Žmonių sauga Lietuvos statybose

Petras Čyras, Arūnas Jaras
Abstract 366 | PDF Downloads 204 | DOI https://doi.org/10.3846/13921525.1996.10590179

Page 110-116