Share:


Urbanistinės plėtros valstybinio valdymo problemos

Abstract

Urbanizacija yra socialinis procesas, pasireiškiantis miestų reikšmės visuomenės raidai didėjimu. Urbanizaciją lemia objektyvi būtinybė koncentruoti įvairias materialinės ir dvasinės veiklos formas ir rūšis. Ji intensyvina ir efektyvina socialinius procesus, nes dideliuose miestuose socialinių, politinių, eko nominių ir mokslinių techninių veiksnių, kultūrinių tradicijų, įvairių gyventojų sluok snių sąveika didžiausia. Šiems sudėtingiems procesams valdyti būtina suku rti veiksmingą urbanistinės plėtros procese dalyvaujančių struktūrų sistemą, kuri peržengtų atskirų miestų ir kaimo vietovių plėtros problemas ir spręstų visos urbanistinės sistemos vystymo ilgalaikėje perspektyvoje klausimus. Ministerijos, įgyvendindamos sektorines politikas, turi daug aiškiau suvokti šių politikų svarbą urbanizacijos procesams, veiksmai turi būti koo rdinuoti, kad papildytų vieni kitus, o ne prieštarautų vieni kitiems.


First published online: 21 May 2013

Keyword : urbanistinė plėtra, valstybinis valdymas, teritorijų planavimas

How to Cite
Tiškus, G. (2007). Urbanistinės plėtros valstybinio valdymo problemos. Journal of Architecture and Urbanism, 31(4), 229-231. https://doi.org/10.3846/13921630.2007.10697110
Published in Issue
Dec 31, 2007
Abstract Views
399
PDF Downloads
535
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.