Share:


Šių dienų megapolio miestovaizdžio hipotetinioprototipo metmenys

    Kęstutis Zaleckis Affiliation

Abstract

Sketch for a hypothetic prototype of contemporary megapolis townscape


The town is a multifaced, multiformcultural organism developing according to certain objective laws. The townscape of a town could be regarded as a cultural artefact – a partially autonomous form of external consciousness. Such an approach requires corresponding dynamical models for effective townscape formation. An effort is made to sketch such a dynamical model for the townscape of a contemporary megapolis on the basis of analogy between urban and verbal texts.


Article in Lithuanian.


Santrauka. Miestas – pagal tam tikrus objektyvius dėsningumus besivystantis, daugiaveidis ir daugiaformis, dinamiškas kultūrinis organizmas, į kurio formuojamą miestovaizdį gali būti žvelgiama kaip į kultūrinį artefaktą – savotišką išorinės, iš dalies autonomiškos sąmonės formą, kuriai reikia atitinkamų formavimo modelių. Taikant analogiją su verbaliniu tekstu, straipsnyje siekiama apibrėžti šių dienų megapolio miestovaizdžio dinaminio modelio preliminarias gaires


Reikšminiai žodžiai: megapolis, miestovaizdis.


First published online: 21 May 2013

Keyword : megapolis, townscape

How to Cite
Zaleckis, K. (2007). Šių dienų megapolio miestovaizdžio hipotetinioprototipo metmenys. Journal of Architecture and Urbanism, 31(2), 75-86. https://doi.org/10.3846/13921630.2007.10697094
Published in Issue
Jun 30, 2007
Abstract Views
302
PDF Downloads
216
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.