Share:


Sovietmečio palikimas kaip etinis imperatyvas šiuolaikinei Lietuvos architektūrai

    Vaidas Petrulis Affiliation

Abstract

Soviet heritage as ethical imperative for contemporary Lithuanian architecture


The paper analyses ethical imperatives for the soviet time heritage in contemporary Lithuanian architecture. The main statement of this paper is that the soviet period is an important part in the 20th century history of Lithuanian architecture. However, because of economic, cultural and ideological changes after the collapse of the Soviet Union this unprotected by law architectural heritage gradually disappears. The paper discusses the idea that only ethical consideration of contemporary society towards this problem can change the situation. Also, it is pointed out that the ethical responsibility lies not only on architects and construction developers but also on the entire society, which supports the idea to have this architecture as a part of our city in order to reflect its cultural and architectural history. The position regarding this part of heritage should be much more creative compared with traditional attitude towards architectural heritage.


Article in Lithuanian.


Santrauka. Nagrinėjami sovietmečio paveldo imperatyvai šiuolaikinei Lietuvos architektūrai. Konstatuojama, kad svarbi Lietuvos XX a. architektūros paveldo dalis, žlugus Sovietų Sąjungai, dėl įvairių ekonominių, kultūrinių ir ideologinių priežasčių praranda savo patrauklumą ir, nesaugoma įstatymų, gan greitai nyksta. Diskutuojama idėja, kad tik aktyvi šiuolaikinės visuomenės pozicija gali šią situaciją pakeisti. Tačiau XX a. architektūra nėra įprastas paveldo objektas, todėl požiūris į šį paveldą turi būti kūrybingesnis, aktyviau prisitaikant prie šiuolaikinio miesto poreikių. Pabrėžta, kad etiniai imperatyvai čia svarbūs ne tik tradiciškai architektams bei statybų vystytojams, bet ir už architektūros paveldą atsakingiems visuomenės atstovams.


Reikšminiai žodžiai: sovietmečio architektūra, paveldas, socialinė transformacija.


First published online: 21 May 2013

Keyword : soviet architecture, heritage, ethical imperative

How to Cite
Petrulis, V. (2007). Sovietmečio palikimas kaip etinis imperatyvas šiuolaikinei Lietuvos architektūrai. Journal of Architecture and Urbanism, 31(1), 43-49. https://doi.org/10.3846/13921630.2007.10697088
Published in Issue
Mar 31, 2007
Abstract Views
369
PDF Downloads
314
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.