Share:


Methodology of visual art localization in public spaces on example of Poznan city

    Anna Januchta-Szostak Affiliation

Abstract

In the times of unification of cultural patterns the art in public areas takes on a very responsible role – creating cognitive map and emphasizing identity of the place. Valuable architectural and sculpture monuments take deserved top position in creating unique townscape. But not only spectacular buildings create the image of the city, sometimes inconspicuous sculptures become city symbols. The subject of research conveyed by the author in Poznan was the quality of public areas and possibilities of making them more attractive by introducing monuments and water elements. Autor define the typology of public art objects (considering their function, form and scale) and methodology of lacalization from the city-scale (according to the viewing popularity aspects and rank of the place) to the csale of indyvidual urban interior. The spatial and social role of sculpture in urban area was analized on examples of public places in Poznan.


Vizualinio meno lokalizacijos viešosiose erdvėse metodologija Poznanės pavyzdžiu


Santrauka. Vienodėjant kultūriniams kontekstams viešųjų erdvių menas įgyja ypatingą ir labai svarbią reikšmę kaip atpažinimo elementais atskleidžiantis ir pabrėžiantis vietos identitetą. Vertingi architektūriniai ir skulptūriniai elementai tampa svarbiausiais unikalių miestovaizdžių formantais. Tačiau ne tik įspūdingi statiniai kuria miesto vaizdą. Kartais niekuo neišsiskiriančios, vos pastebimos skulptūros tampa miesto simboliais. Tyrimo, atlikto Poznanės mokslininkės, tema yra viešųjų erdvių kokybė ir galimybė padidinti jų patrauklumą meno kūriniais ir vandens elementais. Autorė apibrėžė viešojo meno objektų tipologiją, įvertindama jų paskirtį, formą ir mastelį, ir lokalizacijos metodiką nuo viso miesto masto iki mažiausiojo mastelio nominalių erdvių, įvertindama apžvalgos populiarumą ir vietos kategoriją. Poznanės pavyzdžiu išanalizuotas tiek erdvinis, tiek visuomeninis miesto skulptūrų vaidmuo.


Reikšminiai žodžiai: monumentai, skulptūros, miesto įvaizdžio kūrimas, identitetas, Poznanė.


First published online: 21 May 2013

Keyword : monuments, sculpture, city image creation, identity, Poznań

How to Cite
Januchta-Szostak, A. (2007). Methodology of visual art localization in public spaces on example of Poznan city. Journal of Architecture and Urbanism, 31(1), 29-38. https://doi.org/10.3846/13921630.2007.10697086
Published in Issue
Mar 31, 2007
Abstract Views
424
PDF Downloads
314
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.