Share:


Sovietmečio modernizmo architektūros praradimai Lietuvoje/Losses of the soviet period modernistic architecture in Lithuania

    Julija Kšivickaitė Affiliation

Abstract

The paper analyses the heritage of the Lithuanian architecture of the soviet period. It is stated that there is a certain amount of buildings with modernistic features in Lithuania which are unvalued and vanishing. Pecularities of the 20th century architecture are discussed in the work as well as complicated attitude to the heritage of the Lithuanian modernistic architecture and reasons of current situation. Comparing the former and present state of the Lithuanian modernistic architecture, the biggest transformations of its most peculiar buildings are described. A conclusion is drawn that a number of the 20 th century Lithuanian buildings are vanishing and should be acknowledged and preserved as historic architectural heritage.


Santrauka


Nagrinėjamas sovietmečio architektūros palikimas Lietuvoje ir keliama hipotezė, kad Lietuvoje yra modernizmo stiliaus bruožų turinčių pastatų, kurie nevertinami nyksta. Darbe aptariami XX a. architektūros raidos ypatumai, analizuojamas sudėtingas ir nevienareikšmis požiūris į Lietuvos modernizmo architektūros palikimą ir susidariusios situacijos priežastys. Lyginant buvusią ir dabartinę Lietuvos modernizmo architektūros pavyzdžių būklę, išskiriamos ir sisteminamos didžiausios tokių pastatų transformacijos, pristatomi būdingi pastatai ir jų bruožai. Prieinama prie išvados, kad Lietuvos XX amžiaus architektūros pavyzdžiai sparčiai nyksta, todėl juos būtina fiksuoti ir saugoti.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: sovietmetis, modernizmas, architektūros palikimas, transformacijos, praradimai.

Keyword : soviet period, modernism, architectural heritage, transformations, losses

How to Cite
Kšivickaitė, J. (2008). Sovietmečio modernizmo architektūros praradimai Lietuvoje/Losses of the soviet period modernistic architecture in Lithuania. Journal of Architecture and Urbanism, 32(3), 173-182. https://doi.org/10.3846/13921630.2008.32.173-182
Published in Issue
Sep 30, 2008
Abstract Views
328
PDF Downloads
888