Share:


Uostamiesčio vizualinio įvaizdžio plėtros galimybės ir problemos: aukštybinių pastatų išdėstymo specialiojo plano rengimas – sprendinių konkretizavimas ir pasekmių vertinimas/ Possibilities and problems in The formation of seaport visual image: special Plan of high-rise buildings for Klaipėda – current situation and conception

    Inesa Alistratovaitė Affiliation

Abstract

The paper deals with issues of high-rise building development and contemporary problems related to the formation of city development vision in Lithuania. The analysis focuses on the possibilities and problems arising in the process of developing the Special Plan of high-rise building arrangement in Klaipėda in the formation of the visual image of the city. The methodology of this Plan is discussed by the author in two papers. The present paper is the first one and analyses two stages of the plan development. The first stage is the analysis of the current situation in Klaipėda and possibilities to introduce high-rise buildings into the city morphostructure. This stage comprises 7 aspects: evaluation of the territory development from the point of view of investment possibilities; historical development of the city structure; hierarchy of values of preserved territories; analysis of the territory planning documents regulating townscape formation; evaluation of visual peculiarities; definition of visual identity zones, analysis and evaluation of important mass view points as well as evolvents of views seen from them. The second stage of developing the Special Plan constitutes efforts to define the conception of high-rise buildings arrangement on a city scale, central part scale and old-town scale.


Santrauka


Straipsnis skirtas aukštybinės statybos plėtros klausimui ir su tuo susijusioms šiandieninėms miesto plėtros vizijos formavimo problemoms Lietuvoje. Nagrinėjamos Klaipėdos miesto vizualinio įvaizdžio plėtros galimybės ir problemos rengiant Klaipėdos miesto aukštybinių pastatų išdėstymo specialųjį planą (SP). Šio plano metodikai aptarti autorė numatė parengti du straipsnius. Šiame, pirmajame, liečiamos dvi plano rengimo stadijos. Pirmoji – tai esama Klaipėdos miesto būklė, galimybės miesto morfostruktūroje rastis aukštybiniams pastatams; jos aptarimas apima 7 aspektus – miesto teritorijos pagal investicines plėtros galimybes vertinimą; miesto struktūros istorinę raidą; saugomų teritorijų vertybinę hierarchiją; dokumentų sprendinių, turinčių įtakos miestovaizdžių formavimui, analizę; vizualinių ypatumų vertinimą; miesto vizualinio identiteto zonų nustatymą ir svarbiausių masinės apžvalgos taškų bei iš jų matomo vaizdo išklotinių tyrimą ir nustatymą. Antroji plano rengimo stadija – tai aukštybinių pastatų išdėstymo koncepcijos paieškos miesto mastu, centrinės dalies mastu ir senamiesčio mastu.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: Klaipėda, specialusis planas, vizualinio įvaizdžio formavimas, miesto morfostruktūra, aukštybinių pastatų išdėstymo koncepcija, vizualinis identitetas.

Keyword : Klaipėda, Special Plan, formation of visual image, city morphostructure, conception high-rise building arrangement, visual identity

How to Cite
Alistratovaitė, I. (2008). Uostamiesčio vizualinio įvaizdžio plėtros galimybės ir problemos: aukštybinių pastatų išdėstymo specialiojo plano rengimas – sprendinių konkretizavimas ir pasekmių vertinimas/ Possibilities and problems in The formation of seaport visual image: special Plan of high-rise buildings for Klaipėda – current situation and conception. Journal of Architecture and Urbanism, 32(2), 71-85. https://doi.org/10.3846/13921630.2008.32.71-85
Published in Issue
Jun 30, 2008
Abstract Views
291
PDF Downloads
257