Share:


Lietuvos urbanistinių sistemų transformacijos ir mutacijos

    Pranciškus Juškevičius Affiliation
    ; Skirmantė Mozūriūnaitė Affiliation
    ; Saulius Motieka Affiliation

Abstract

The paper discusses several issues related to the formation of new Lithuanian urban practice and theory in the rapidly developing urban environment. Resulting urban mutations and urban implications with problematic areas of contemporary cities are discussed. The authors identify the issues of undetermined and officially unacknowledged aspects and consequences, such as urban mutations, transformations and urban blight, by the inflexible Lithuanian urban planning system. The issue of inertia, lack of ability to adapt to a rapidly changing need of urban, economic fluctuations, and social change of organized development and planning are discussed.


Santrauka


Straipsnyje aptariamas Lietuvos naujos urbanistinės praktikos ir teorijos kūrimosi procesas, kuris daugeliu atvejų yra nesėkmingas. Per 20 m. susiformavo 3 probleminės sritys: savaiminiai spontaniški procesai – miesto rūdijimas arba mutacijos – nėra oficialiai pripažinti; suplanuotos miestų struktūrų transformacijos – jos neturi įvertinimo ir įgyvendinimo priemonių; mokslinės ir profesinės veiklos devalvavimas. Nagrinėjamos urbanistinio planavimo ir jo įgyvendinimo per tam tikrą laiką ir tam tikroje erdvėje disproporcijos, darniosios plėtros principų ir realiai vykstančių urbanistinių mutacijų turinio vektorių esminis išsiskyrimas. Siūlomi esminiai pakeitimai: pripažinti realiai egzistuojančius procesus ir urbanistinių sistemų įvairovę bei procesų tikimybinį pobūdį; periodinį planavimą transformuoti į tęstinį lankstų procesą; planavimo sprendinių privalomumą – į rekomendacijas; pripažinti visuomenės dalyvavimo privačių ir viešų interesų atskyrimo pagrindimą planavimo procese, pripažinti transformacijų ir mutacijų visumos ryšius.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: mutacijos, darnioji plėtra, transformacijos, miestų ekspansija, plėtros valdymas, urbanistinis planavimas.

Keyword : mutations, sustainable development, transformations, urban expansion, development management, urban planning

How to Cite
Juškevičius, P., Mozūriūnaitė, S., & Motieka, S. (2009). Lietuvos urbanistinių sistemų transformacijos ir mutacijos. Journal of Architecture and Urbanism, 33(4), 225-238. https://doi.org/10.3846/13921630.2009.33.225-238
Published in Issue
Dec 31, 2009
Abstract Views
308
PDF Downloads
195