Share:


Post-soviet transformations of public spaces in Lithuania: cases of Žirmūnai and Lazdynai residential districts / Tarybinio laikotarpio viešųjų erdvių transformacijos Lietuvoje. Vilniaus Žirmūnų ir Lazdynų atvejis

    Tomas Grunskis Affiliation
    ; Matas Šiupšinskas Affiliation

Abstract

The article deals with the question of public space transformations during the last two decades in Lithuania. It is the part of broader research of the topic. Authors focus on the issue of main public spaces in Žirmūnai and Lazdynai residential districts in Vilnius, which are under the process of structural and spatial development. The article also analizes the problem of post-Soviet urban space quality and its transformations, as well as raises the question of preservation practices of urban (modernistic) heritage from the Soviet period. Authors analize and expose systems of public spaces and their hierarchy in these districts, which have been created according to modernistic principles and now are considered as highly valuable. Structural, compositional, functional and spacial developments of these spaces are analized in detail evaluating negative impact of such developments on the quality of modernistic urban space.


Santrauka


Straipsnyje aptariama tarybinio laikotarpio viešųjų erdvių kaita per pastarąjį dvidešimtmetį. Jame telkiamas dėmesys į Vilniaus Žirmūnų ir Lazdynų gyvenamųjų rajonų pagrindines viešąsias erdves bei jose esančius visuomeninius kompleksus. Tekste analizuojamos ir apibūdinamos tarybinio laikotarpio urbanistinės erdvės kokybinės kaitos ir urbanistinio paveldo teisinės apsaugos klausimas. Taip pat įvardijamos ir analizuojamos šių gyvenamųjų rajonų viešųjų erdvių sistemos bei jų elementų hierarchijos. Tekste detaliai analizuojama šių viešųjų erdvių kaita urbanistinės struktūros, tūrinės erdvinės kompozicijos ir funkciniu požiūriais. Keliama urbanistinės erdvės, kaip paveldo ir apsaugos objekto, problema.


Reikšminiai žodžiai: urbanistinis paveldas, sovietmečio modernizmas, viešoji erdvė, LTSR gyvenamieji rajonai

Keyword : post-Soviet urban heritage, soviet modernism, public space, system of public spaces

How to Cite
Grunskis, T., & Šiupšinskas, M. (2012). Post-soviet transformations of public spaces in Lithuania: cases of Žirmūnai and Lazdynai residential districts / Tarybinio laikotarpio viešųjų erdvių transformacijos Lietuvoje. Vilniaus Žirmūnų ir Lazdynų atvejis. Journal of Architecture and Urbanism, 36(3), 209-221. https://doi.org/10.3846/20297955.2012.732492
Published in Issue
Oct 9, 2012
Abstract Views
378
PDF Downloads
377