Share:


Transformations in spacial expression of urban recreational functions in post-Soviet urban public spaces. Vilnius case / Rekreacinių funkcijų raiškos transformacijos posovietinio miesto viešosiose erdvėse. Vilniaus atvejis

    Inga Urbonaitė Affiliation

Abstract

This paper is dedicated to analysis of transformations in expression of urban recreational forms in public spaces of Vilnius. The development of massive industrial housing and ideological oppression resulted in a chaotic and faceless system of public spaces. The author analyses the dispersion of recreational functions in the urban structure of Vilnius and their spacial expression taking into account different spacial characteristics required for various urban recreational activities.


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama rekreacinės kultūros formų raiška Vilniaus miesto viešosiose erdvėse. Analizuojama industrinės gyvenamosios statybos nulemta chaotiška erdvinė sistema, kuri daro įtaką socialinei (ne)gerovei, kasdienio poilsio artimoje aplinkoje kokybei ir lemia iš to kylantį sociokultūrinį pasimetimą. Vertinant rekreacinį procesą mieste kaip kasdienes gyvybingumo užtikrinimo ir visapusiško asmenybės tobulėjimo galimybes, analizuojamas Vilniaus miesto sovietinių metų ideologinės poilsio kultūros ženklų erdvinėje struktūroje palikimas, jo transformacijos. Tiriama Vilniaus miesto rekreacinių funkcijų sklaida ir sisteminiai ryšiai.


Reikšminiai žodžiai: miesto rekreacinės funkcijos, miesto viešosios erdvės, masinė gyvenamoji statyba, miesto rekreacinė sistema, posovietinis Vilnius

Keyword : urban recreational functions, urban public spaces, massive housing, urban recreational system, post-Soviet Vilnius

How to Cite
Urbonaitė, I. (2013). Transformations in spacial expression of urban recreational functions in post-Soviet urban public spaces. Vilnius case / Rekreacinių funkcijų raiškos transformacijos posovietinio miesto viešosiose erdvėse. Vilniaus atvejis. Journal of Architecture and Urbanism, 37(3), 194-209. https://doi.org/10.3846/20297955.2013.841338
Published in Issue
Oct 1, 2013
Abstract Views
400
PDF Downloads
459