Share:


The moral psychology of Europeanness: Diversified, horizontal affectivity

    Eric Brown Affiliation
    ; Judit Szalai Affiliation

Abstract

The question the authors of this paper raise is what kind of positive emotional attitudes the sustained, fruitful existence of the European Union (EU) takes on the part of its citizens. It is argued that the EU as a polity is an inappropriate object for patriotism. The emotions the authors envisage as constituting the necessary affective basis for the political community are based on developing horizontal relationships among citizens and their relationships to institutions that the EU makes possible.


Moralinė europietiškumo psichologija: įvairus horizontalusis afektyvumas


Santrauka. Straipsnyje keliamas klausimas – kokiomis pozityviomis emocinėmis nuostatomis remiamasi, siekiant Europos Sąjungos kaip ilgalaikės produktyvios institucijos poveikio emocinėms jos piliečių nuostatoms. Teigiama, kad Europos Sąjunga negali būti patriotizmo objektas, nes ši institucija nesuderinama su patriotinėmis emocijomis. Emocijos, neatsiejamos nuo visaverčio politinės bendruomenės egzistavimo, pasak straipsnio autorių, paremti Europos Sąjungos piliečių horizontaliųjų santykių plėtra bei jos piliečių ir institucijų bendradarbiavimo plėtote.


Reikšminiai žodžiai: nuostata, Europos Sąjunga, patriotizmas, politinis afektas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : attitude, European Union, patriotism, political affect

How to Cite
Brown, E., & Szalai, J. (2008). The moral psychology of Europeanness: Diversified, horizontal affectivity. Creativity Studies, 1(2), 172-185. https://doi.org/10.3846/2029-0187.2008.1.172-185
Published in Issue
Dec 31, 2008
Abstract Views
305
PDF Downloads
118
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.