Share:


Lithuanian identity: Between the historical experience of central and eastern Europe and the heritage of the great duchy of Lithuania

    Vytautas Berenis Affiliation

Abstract

This article deals with the influence of the heritage of the Great Duchy of Lithuania (GDL) on the contemporary development of Lithuanian identity, emphasizing the reasons of its actualization. The actualizing of the GDL is closely connected with the processes of globalization, euro‐integration and geopolitical alternations. The author affirms that the historical heritage of the GDL helps Lithuania, Poland, Belarus and Ukraine to integrate into the space of Eastern Europe and the supposed national tolerance in the GDL is peculiar manifestation of the democratic tradition in this area.


Lietuvių tapatumas: tarp vidurio ir rytų Europos istorinės patirties bei Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldo


Santrauka. Nagrinėjama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) paveldo įtaka dabartinei lietuvių tapatumo raidai, akcentuojamos jo aktualumo priežastys. Šiuolaikinėje epochoje LDK aktualumas susijęs su globalizacijos, eurointegracijos procesais, geopolitiniais pokyčiais. Teigiama, kad LDK istorinis paveldas padeda Lietuvai, Lenkijai, Baltarusijai ir Ukrainai integruotis į Rytų Europos erdvę, o tariamoji tautinė tolerancija LDK valstybėje yra savotiška demokratinės tradicijos šiame areale apraiška.


Reikšminiai žodžiai: geopolitika, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija ir kultūra, Lietuvos kultūros istorija, nacionalinis tapatumas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : geopolitics, history and culture of the Great Duchy of Lithuania, history of culture of Lithuania, national identity

How to Cite
Berenis, V. (2008). Lithuanian identity: Between the historical experience of central and eastern Europe and the heritage of the great duchy of Lithuania. Creativity Studies, 1(1), 68-74. https://doi.org/10.3846/2029-0187.2008.1.68-74
Published in Issue
Jun 30, 2008
Abstract Views
283
PDF Downloads
208
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.