Share:


The conception of contemporary hypercivilization: J. Baudrillard

    Jovilė Barevičiūtė Affiliation

Abstract

The article deals with the conception of hypercivilization that was developed by contemporary French media philosopher Jean Baudrillard and discusses its originality, innovation and philosophical‐sociological validity. It is compared with the classical conception of Western civilization, highlighting their basic similarities and differences. The author investigates the relationships between classical Western civilization and traditional metaphysics and between contemporary hypercivilization and pataphysics. The first section of the article is introduced to the meaning and problematicity of the concept of civilization, analyzing the connections between the concepts of civilization and culture. The second section discusses traditional French concept of civilization. The third section analyzes and interprets the conception of hypercivilization of Baudrillard. The last one from a critical thinking perspective discusses the philosophical‐sociological validity of the conception of hypercivilization of Baudrillard, seeking for possible parallels with the conception of classical Western civilization.


Šiuolaikinės hipercivilizacijos samprata: J. Baudrillard‘as


Santrauka. Straipsnyje tyrinėjama šiuolaikinio prancūzų medijų filosofo Jeano Baudrillard‘o plėtojama hipercivilizacijos samprata, aptariamas jos originalumas, novatoriškumas ir filosofinis-sociologinis pagrįstumas. Ji lyginama su klasikine Vakarų civilizacijos samprata, išryškinami jų pagrindiniai panašumai ir skirtumai. Tyrinėjami klasikinės Vakarų civilizacijos ir tradicinės metafizikos bei šiuolaikinės hipercivilizacijos ir patafizikos santykiai. Pirmajame straipsnio skirsnyje pristatoma civilizacijos sąvokos reikšmė ir problemiškumas, analizuojamos jos ir kultūros sąvokos sąsąjos. Antrajame skirsnyje aptariama tradicinė prancūziškoji civilizacijos samprata. Trečiajame analizuojama ir interpretuojama Baudrillard‘o pateikiama hipercivilizacijos samprata. Paskutiniame, ketvirtajame, skirsnyje iš kritinio mąstymo perspektyvos aptariamas Baudrillard‘o plėtojamos hipercivilizacijos sampratos filosofinis-sociologinis pagrįstumas, ieškoma galimų paralelių su klasikiniu Vakarų civilizacijos konceptu.


Reikšminiai žodžiai: dabartinės informacijos ir komunikacijos technologijos (naujosios medijos), hipercivilizacija, kapitalizmas, patafizika, vartojimas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : contingency, formal logic, life world, metaphysical, signification, technology

How to Cite
Barevičiūtė, J. (2009). The conception of contemporary hypercivilization: J. Baudrillard. Creativity Studies, 2(2), 153-171. https://doi.org/10.3846/2029-0187.2009.2.153-171
Published in Issue
Dec 31, 2009
Abstract Views
315
PDF Downloads
329
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.