Share:


Life world and global civilization

Abstract

The article is designed to demonstrate that the Western modern life world is constituted by the reconstruction of the natural environment in accordance with formal logical rules that are not derivable from contingent facts. Logical rules are selected as techniques in terms of their value to fulfill “needs” and hence to shape the environment into a “technical life world” that becomes globalized as “scientific” demanding that the life worlds of the others develop to become modern and technical. This means that the globalized technical life world is not a set of facts but signitive systems of logical, non‐temporal and non‐spacial vectors of “communication” taking precedence over the material‐productive levels of any society.


Gyvenamasis pasaulis ir globalioji civilizacija


Santrauka. Šiame straipsnyje parodoma, kaip Vakarų modernusis gyvenamasis pasaulis steigiamas, rekonstruojant gamtos aplinką, pagal formalias logikos taisykles, kurios nėra išvedamos iš atsitiktinių faktų. Logikos taisyklės yra atrinktos kaip technikos pagal jų gebą patenkinti „poreikius“ ir drauge formuoti aplinką kaip „techninį gyvenamąjį pasaulį“, kuris tampa globalizuotas kaip „mokslinis“. Toks pasaulis reikalauja, kad kitų gyvenamieji pasauliai taptų modernūs ir techniniai. Tai reiškia, kad globalizuotas techninis pasaulis nėra faktų rinkinys, bet reikšmingos loginių, nelaikiškų ir neerdviškų „komunikacijos“ vektorių sistemos, iškylančios virš bet kokios visuomenės medžiaginių gamybinių klodų.


Reikšminiai žodžiai: atsitiktinybė, formalioji logika, gyvenamasis pasaulis, metafizika, svarba, technika.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : contingency, formal logic, life world, metaphysical, signification, technology

How to Cite
Mickūnas, A. (2009). Life world and global civilization. Creativity Studies, 2(2), 140-152. https://doi.org/10.3846/2029-0187.2009.2.140-152
Published in Issue
Dec 31, 2009
Abstract Views
318
PDF Downloads
131
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.